Företagsinformation

Leverantör av webbplatsen:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Irland

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell och Andrea Finnegan
Moms-ID: IE9827384L
Handelsregistreringsnummer: (Irish Companies Registration Office) IE 511825

Kontakta oss:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.se/help/contact_us

Avtalspart för betalningstjänster för användare med bostadsort eller etableringsort i Storbritannien, Schweiz och Ryssland:

Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
Storbritannien

Företagsnummer: 09392688
Direktörer: Quent Rickerby, Bart Rubin och Sam Shrauger

Airbnb Payments UK Limited är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority som en Electronic Money Institution med referensnummer 900596.

Avtalspart för betalningstjänster för användare med bostadsort eller etableringsort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxemburg

Företagsnummer: B230618
Direktörer: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin och Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A. är auktoriserad och reglerad av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) med referensnummer Z21.

Du kan få tillgång till EU-kommissionens plattform för tvistlösning på webben här: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Observera att Airbnb inte har åtagit sig, eller är skyldigt, att använda en alternativ tvistlösningsenhet för att lösa tvister med konsumenter.

Information om genomsnittliga månatliga aktiva mottagare i Europeiska unionen:

Enligt artikel 24.2 i lagen om digitala tjänster ska onlineplattformar senast den 17 februari 2023 och därefter en gång var sjätte månad offentliggöra "information om de genomsnittliga månatliga aktiva mottagarna av tjänsten i unionen".

I enlighet med bestämmelserna i lagen om digitala tjänster, inklusive redogörelse 77, har vi beräknat våra genomsnittliga månatliga aktiva mottagare i Europeiska unionen för perioden 1 februari 2023 - 31 juli 2023 till att vara ungefär 38.8M.

Vi kommer att fortsätta att övervaka utvecklingen och kommer att offentliggöra information om de genomsnittliga månatliga aktiva mottagarna av vår tjänst i Europeiska unionen var sjätte månad i enlighet med artikel 24.2 i lagen om digitala tjänster.