Företagsinformation

Leverantör av webbplatsen:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
The Watermarque Building, South Lotts Road
Ringsend, Dublin 4
Irland

Direktörer : Aisling Hassell och Dermot Patrick Clarke
Moms-ID: IE9827384L
Handelsregistreringsnummer: (Irish Companies Registration Office) IE 511825

Kontakta oss:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.se/help/contact_us

Avtalspart för betalningstjänster:

Airbnb Payments UK Ltd.
Suite 1, 3rd Floor
11-12 St. James's Square, London, SW1J 4LB
United Kingdom

Företagsnummer: 09392688
Direktörer: Sharda Mehta och Hadi Moussa

Airbnb Payments UK Limited är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority som en Electronic Money Institution med referensnummer 900596.

EU-kommissionens webbplats för lösning av tvister online:
http://ec.europa.eu/consumers/odr