Skapa en värld som inspirerar mänskliga kontakter

Skapa

VI skapar den bästa möjliga erfarenheten för vårt community - som ett team.

Lär

Vi blickar både inåt och utåt för inspiration och lärdomar.

Lek

Livet pågår medan du är upptagen med jobbet. Vi ser till att njuta av det.

Tillsammans på Airbnb

Ingen global rörelse beror på enstaka personer. Det krävs ett helt team för att bära upp något stort. Tillsammans jobbar vi hårt, skrattar mycket, brainstormar non-stop och förbrukar tusentals post-it-lappar i veckan.

1-main-large-5c6ba7d29406425d92f7225394653d82
4-small-right-top-2daef0176cd4b4a1f850a5164c127e82
3-small-right-btm-f68f5e09ee768eb336931af526533d30

Vi förkroppsligar våra värderingar

Be a Host

Ta hand om andra och få dem att känna samhörighet
Uppmuntra andra att delta fullt ut
Lyssna, kommunicera öppet och ge tydliga förväntningar

Champion the Mission

Prioritera arbete som gynnar uppdraget och påverkar samhället positivt
Arbeta långsiktigt
Delta aktivt i samhället och kulturen

Bli en "Cereal Entrepreneur"

Var modig och tänk originellt
Föreställ dig det idealiska resultatet
Var påhittig för att förverkliga detta resultat

Embrace the adventure

Var nyfiken, be om hjälp och visa att du har förmåga att utvecklas
Ta ansvar för och dra lärdom av misstag
Förmedla glädje och optimism i arbetet

Fördelar på Airbnb

  • Omfattande hälsovård
  • Program för hälsosam mat och snacks
  • Lärande omgivning
  • Vällevnad på jobbet
  • Årligt resestipendium
  • Förbättrade faderskaps/ moderskaps-program
  • Personlig ledighet
  • Utflykter och happy hour
  • Voluntärsarbete på arbetstid