Tjäna pengar som värd i ditt grannskap
Airbnb-värdar tjänar pengar genom att dela sitt extra utrymme med resenärer. Nu kan du tjäna lite extra genom att hjälpa till som medvärd.
Älskar du att välkomna gäster?
Dela din unika värdskapsstil med att välkomna Airbnb-resenärer till ditt grannskap.
Gör lite grann eller gör allt
Du kan välja vilka värdtjänster du vill hantera, från in- till utcheckning.
Öka dina inkomster
Tjäna extra pengar som medvärd i grannskapet och använd dem för att hitta dina passioner snabbare.
Hjälp dina grannar att tjäna lite extra
Många vill dela med sig av sitt boende, men har inte tid eller känner sig inte säkra nog att vara värd. Nu kan du hjälpa dem att välkomna resenärer till ditt grannskap.

Testimonial
Kelsey
Kelsey
Medvärdskapet har varit en bra extra inkomstkälla som har hjälpt oss spara inför framtiden.
Kelsey

Start hosting for your neighborhood
Läs mer om...
Tjäna pengar som värd i ditt grannskap