Tjäna pengar på ditt utrymme, utan allt arbete
Nu kan du få hjälp av en lokal värd för att hantera ditt utrymme på Airbnb så att du kan tjäna extra pengar.
En värd kan hjälpa till med allt
Din värd kan ta hand om logistiken när du är bortrest eller alltför upptagen för att göra det själv.
Lokala värdar, lokal kunskap
Värdar kan tillhandahålla gäster tips specifika för grannskapet, så att de kan uppleva samma butiker lokalinvånarna gillar.
Välbekant med Airbnb
Du samarbetar med värdar som vet hur man lyckas på Airbnb och förstår vad gäster är ute efter under sina resor.
Tillgänglig vid brådskande problem
Att ha en lokal värd innebär att dina gäster snabbt kan få hjälp när de behöver det som mest.
Beprövad gästfrihet
Varje lokal värd har sin egen unika attityd till värdskapet. De inspirerar genom sitt engagemang, sin erfarenhet och kreativitet.

Se vad du kan tjäna

Värdavgifter varierar normalt mellan 10-20 % av bokningsintäkter. Se vad du kan tjäna med deras hjälp.

Testimonial
Shou
Shou
Med medvärdskap får vi mer tillgänglighet i våra annonser och kan öka antalet bokningar per månad.
Shou

Ditt boende, din gästfrihet

Airbnb bygger på förtroende

Värdgaranti på 8 000 000 kr
Värdgarantin skyddar ditt boende och din egendom från skador. Varje värd med en annons på Airbnb är berättigad till att täckas av garantin utan extra kostnad. Du behöver inte göra något för att registrera dig.
Värdförsäkring
Värdförsäkringen är utformad för att skydda dig från ansvar om dina gäster blir skadade eller orsakar skada på egendom. Den ingår automatiskt i ditt Airbnb-konto.
Omdömen mellan parter
Både gäster och värdar har en profil med en bild. Efter en resa får alla möjlighet att skriva ett omdöme. Omdömena gör att gäster får ett ansvar att behandla värdar och deras hem med respekt.
Airbnb bygger på förtroende
Värdgaranti på 8 000 000 kr ·  Värdförsäkring ·  Omdömen mellan parter
Vill du tjäna pengar som värd för ditt grannskap?