On August 6th, this Airbnb Talent Directory will be shutting down.

Bekanta dig med några av de begåvade personer som har arbetat på Airbnb.

Om du vill hantera din profil i talangregistret kan du e-posta alumni-recruiting-support@airbnb.com.