Reseförsäkring

Överväger du att köpa reseförsäkring? Här får du lite information.

När du köper en reseförsäkring är det viktigt att noggrant granska vilka anledningar som omfattas, samt försäkringsvillkor och undantag, eftersom omfattning, paket och försäkringsbolag skiljer sig åt globalt. Observera att reseförsäkringar i allmänhet inte omfattar en "förutsedd händelse", eller en som rimligen kommer att äga rum, även om en sådan händelse är en av de omfattade anledningarna. Coronaviruset (COVID-19) kan betraktas som en förutsedd händelse och omfattas sannolikt inte av de flesta reseförsäkringar.

Airbnb tillhandahåller endast denna information för allmänna utbildningsändamål. Airbnb erbjuder för närvarande inte reseförsäkring, och stödjer heller inte produkter eller tjänster från reseförsäkringsbolag, resebyråer eller mäklare.

Behöver du reseförsäkring?

Resenärer kan vilja överväga att köpa reseförsäkring. Individuella behov kan variera, men i allmänhet finns det många förmåner att ta i beaktande när du väljer försäkring.

Försäkringar kan omfatta:

Avbokning av resa

Denna förmån kan täcka dig när vissa skäl som omfattas av försäkringen hindrar dig från att genomföra din resa, såsom väder eller strejker; sjukdom, skada eller dödsfall; eller arbetsrelaterade störningar.

Avbruten resa

Denna förmån kan ersätta dig för kostnader du ådrar dig om du behöver avsluta din resa i förtid efter det att den har börjat.

Sjukvårdskostnader

Denna förmån kan ersätta dig för sjukvårdskostnader du ådrar dig på grund av en sjukdom eller olycka som inträffar under en resa.

Assistanstjänster för nödfall

Denna förmån kan ge hjälp under resa för kritiska behov så som nödtransport, evakuering av medicinsk anledning, remiss till läkare, förlorade eller stulna visum och pass.

Skydd mot förlorat och skadat bagage

Denna förmån kan ge täckning om dina personliga tillhörigheter går förlorade, stjäls eller skadas under resan.

Avboka oavsett orsak (CFAR)

Denna förmån kan ersätta dig för hela resan eller en del av resekostnaderna om resan avbokas oavsett orsak.

Alla försäkringar är olika. Det är viktigt att granska försäkringsvillkoren för att avgöra om försäkringen uppfyller dina behov.

När du köper en reseförsäkring är det viktigt att noggrant granska vilka anledningar som omfattas, samt försäkringsvillkor och undantag, eftersom omfattning, paket och försäkringsbolag skiljer sig åt globalt. Observera att reseförsäkringar i allmänhet inte omfattar en "förutsedd händelse", eller en som rimligen kommer att äga rum, även om en sådan händelse är en av de omfattade anledningarna. Coronaviruset (COVID-19) kan betraktas som en förutsedd händelse och delar av skyddet kanske inte gäller.

Var man köper reseförsäkring

Jämförelsesajter för reseförsäkringar samlar försäkringar från många olika reseförsäkringsbolag så du kan jämföra och välja en med rätt täckning och pris för dina behov.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip.

The above link has been provided by a travel insurance aggregator and is available in the USA and Canada. It is not a recommendation or endorsement of the aggregator or any insurance products available through it, some of which may not be available in all states, provinces, or territories.

Saker att tänka på

Läs det finstilta.

Din försäkring innehåller information om vad som omfattas och vad som är undantaget. Se till att ha din försäkring tillgänglig under resan, utifall att något skulle hända och du behöver lämna in en fordran.

Jämför.

Du har många alternativ, så se till att jämföra försäkringsförmåner och priser.

Granska din försäkring noggrant och ställ frågor.

Kontakta försäkringsbolaget med frågor efter att ha granskat täckning, villkor och undantag.

Kolla dina befintliga försäkringar.

Vissa kreditkort kan erbjuda reseförsäkringar och andra förmåner, t.ex. biluthyrning. Vissa hemförsäkringar kan omfatta stöld eller förlust av personlig egendom när du är på resa. Du kan också ha täckning via din arbetsgivare.

Svar på dina frågor

Täcker reseförsäkringen COVID-19-relaterade fordringar?

Se till att du förstår villkoren för alla försäkringar du köper. Kända eller förutsedda omständigheter som utbrottet av det nya coronaviruset (COVID-19) och andra kända händelser är sannolikt undantagna från de flesta försäkringar och omfattas kanske inte.

Om du köpte din försäkring före utbrottet av det nya coronaviruset (COVID-19) rekommenderar vi att du granskar dina försäkringsvillkor noga. Försäkringsskyddet för skadeståndskrav till följd av det nya coronaviruset (COVID-19) är begränsat. Täckning kan till exempel vara tillgänglig om du faktiskt blir sjuk eller sätts i karantän, men inte om du avbokar din resa av rädsla för viruset.

Bör jag köpa reseförsäkring?

Reseförsäkringar erbjuder ett brett utbud av förmåner som kan omfatta ersättning för icke återbetalningsbara avgifter för oförutsedda inställda resor, avbrott eller förseningar, ersättning för sjukvårdskostnader, assistanstjänster för nödfall, skydd mot förlorat och skadat bagage, stöld av personlig egendom under resa m.m. Reseförsäkringar är tillgängliga att köpa, även om täckning, planer och försäkringsbolag skiljer sig åt globalt.

Vad är skillnaden mellan täckning för avbruten resa och täckning för avbokning av resa?

Täckning för avbruten resa kan ersätta dig om du behöver avbryta din resa av en anledning som omfattas av försäkringen. Täckning för avbokning av resa kan ersätta dig om din resa avbokas av anledning som omfattas av försäkringen.

Har jag reseförsäkring genom mitt kreditkort?

Vissa kreditkort kan erbjuda begränsat reseskydd som tillhandahålls under reseförsäkrings- eller reseavbokningsprogram. Försäkringsprogrammen varierar i fråga om täckning, undantag och begränsningar.

Kreditkortsprogram kan tillhandahålla:

  • Hyrbilsskydd (inklusive avgifter för förlorad användning)
  • Förlorat eller skadat bagage
  • Försäkring för dödsfall genom olyckshändelse och/eller flygolycka
  • Hjälp vid akuta resor och conciergeförmåner

Vi rekommenderar att du granskar dina kreditkortsförmåner, inklusive eventuella reseskyddsförmåner som är tillgängliga för dig baserat på ditt medlemskap.