Mångfalden i vår globala community gör Airbnb möjligt

Vårt främsta mål är att skapa en öppen och inkluderande plattform för alla värdar och gäster, och vi vill alltid förbättra den. 

Hjärtat i vårt uppdrag är tanken om att människor i grunden är goda och att det är möjligt att känna sig som hemma överallt. Jag tror uppriktigt att [diskriminering] är vår största utmaning som företag. Det handlar om vilka vi är och vilka värderingar vi står för.
Brian Chesky
Brian Chesky
CEO, medgrundare av Airbnb

Diskriminering hör inte hemma på vår plattform
Från en luftmadrass i våra grundares lägenhet till en global community med miljoner medlemmar – Airbnb växer ständigt. Det gör även vårt ansvar att se till att värdar och gäster kan använda vår plattform utan att möta fördomar och diskriminering. Vi strävar ständigt efter att bli bättre, och vi är glada att ha möjlighet att lyssna på- och lära av vår community.
År 2016 bad vi Laura Murphy, tidigare chef för American Civil Liberties Unions kontor i Washington, att genomföra en granskning av alla aspekter av mångfald och inkluderande på Airbnbs plattform. Efter flera månader av efterforskningar och samarbete har vi publicerat en rapport som vi uppmuntrar alla medlemmar i vårt community att läsa.
Tack vare Lauras granskning och många andra gruppers arbete här på Airbnb har vi nu presenterat en rad uppdateringar. Vårt nya community-åtagande, en starkare antidiskrimineringspolicy och utveckling av ett permanent team med uppgift att bekämpa fördomar och uppmuntra mångfald – det är bara några av våra åtgärder mot fördomar och diskriminering. Bidrag från vår globala community var ytterst viktiga för rapporten och för att de här initiativen skulle kunna utvecklas. Detta är bara början på vårt pågående engagemang i arbetet med de här utmaningarna, och vi ser fram emot att kunna dela med oss av fler nyheter, partnerskap och resurser här.

Våra värdar och gäster går i spetsen
Vi arbetar ständigt för att bygga en bättre plattform, och det är våra värdar, våra gäster och vårt globala community som tillsammans gör varje Airbnb-upplevelse möjlig. Vi vill dela med oss av dessa berättelser och hur de har inspirerat oss att fundera över vad det innebär att känna sig hemma medan vi arbetar vidare för att bekämpa diskriminering.

Alla värdar ska ha tillgång till rätt verktyg för framgång
Våra värdar arbetar hårt med allt från att hantera kalendrar och kommunikation till att välkomna gäster till sina hem för att skapa reseupplevelser och samhörighet människor emellan. Vi finns här med resurser som stöd för våra värdar.

Förstå fördomar och tillhörighet

Ett av våra sätt att bekämpa diskriminering är utbildning i omedvetna fördomar. För att hjälpa våra medlemmar att förstå diskriminering och de fördomar som orsakar detta har vi skapat den här verktygslådan som utforskar fördomar och andra faktorer som påverkar människors beslut, även utan att de är medvetna om det.

Agera tillsammans

Airbnb Citizen arbetar för utveckling genom samarbete med vårt globala community. Det är här vi delar verktyg för utbildning och kommunication, idéer från ledande tänkare, nyheter om aktuell status för delning av boende och sätt att agera.

Hjälpa våra värdar att skapa samhörighet

Ömsesidig förståelse är nödvändigt för att skapa mer välkomnande och inkluderande upplevelser med Airbnb. I vårt utökade hjälpcenter finns svar på många verkliga, praktiska frågor om vår antidiskrimineringspolicy.

Vi vill höra din åsikt

Vi låter oss inspireras av vårt livliga Community-center,, där våra värdar delar med sig av erfarenheter och idéer som gör oss glada och motiverar oss att skapa en ännu bättre plattform. Dela med dig av dina egna erfarenheter av samhörighet och skapa diskussioner och samtal.

Vi tror på att åstadkomma förändring genom partnersamarbete både inom och utanför Airbnb
De största framstegen görs när organisationer med gemensamma värderingar arbetar tillsammans för sina communities. Här är några av våra externa partnersamarbeten för att främja öppna samtal och föra fram en mångfald av röster globalt och lokalt.
Vår arbetsplats är en viktig del av Airbnbs community
Airbnbs verkliga kraft är folket. Det är våra värdar och gäster i hela världen och vår interna community med medarbetare och våra affärspartner som formar hur vi arbetar och växer. Vi anser att mångfald är ytterst viktigt för att skapa en värld där alla kan känna sig hemma, och vi arbetar aktivt för att bekämpa diskriminering och skapa ett mer öppet och inkluderande företag. Vi har transparens som ett av våra mål när vi arbetar för att göra Airbnb till en arbetsplats där alla känner sig välkomna och kan göra sin röst hörd.
Rekrytering och mångfald på Airbnb