Tillhörighet är centralt för oss

Utan mångfald och öppenhet finns ingen känsla av samhörighet. För att kunna skapa en värld där alla människor kan passa in måste vi aktivt skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och kan göra sin röst hörd.

Könsfördelning på Airbnb globalt

Könsfördelning på Airbnb globalt

2018

2017


Könsfördelning på Airbnb i USA

Könsfördelning på Airbnb i USA

2018

2017


Ras och etnicitet på Airbnb i USA

Ras och etnicitet på Airbnb i USA

Ledarskap definieras som nivå 11 eller högre, med minst en person som rapporterar direkt, som inte är vikarie, konsult eller praktikant.** Teknisk definieras som team inom ingenjörs-, produkt-, design-, datavetenskaps- (analys) och informationsteknologi. Inkluderar inte verkställande assistenter och teamkoordinatorer.** Ingenjörer inkluderar alla inom vår ingejörsorganisation. Inkluderar inte verkställande assistenter och teamkoordinatorer.**

Able@

Able@ är en grupp för medarbetare med varierande preferenser och behov som kan vara både synliga eller osynliga och allt däremellan, och våra samarbetspartners. Able@ är utvecklat för att stärka och ge medlemmarna kraft samtidigt som de arbetar för att öka medvetenheten och förbättra förutsättningarna för våra unika behov.

AirPride@

AirPride@ träffas regelbundet och arbetar för att Airbnb ska vara ett bra ställe för HBTQ-personer att jobba på. Vi planerar sociala evenemang, HBTQ-centrerat ideellt arbete och arbetar för att utbilda andra genom evenemang som Pride och interna utbildningspaneler.

Asians@

Asians@är ett kollektiv bestående av människor och kulturella grupper från API-området (Asian and Pacific Island) som erbjuder olika former av stöd och support. Vi strävar efter att alla medlemmar ska känna tillhörighet på Airbnb, både inom företaget och vårt globala community av värdar & gäster.

Black@

Black@ strävar efter att alla ska känna tillhörighet på Airbnb. Vi tillhandahåller en säker mötesplats för mörkhyade medarbetare och samarbetspartners för diskussion av etnisk mångfald inom arbetet med rekrytering, kvarhållande och community på Airbnb.

Foreignairs@

Foreignairs@ hyllar den mångfald som finns hos medarbetarna på Airbnb. Vi välkomnar invandrare och lokalinvånare till oss där de kan samarbeta och dela med sig av erfarenheter, resurser och globala perspektiv som präglas av att kunna känna samhörighet överallt.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ hyllar de likheter och den mångfald som vår kultur har att erbjuda. Vi strävar efter att utbilda, utveckla och stödja våra latinamerikanska samfund genom volontärarbete, fiestas, föreläsningar och kontaktmöjligheter.

Natives@

Natives@ skapades för att ge alla ursprungsbefolkningar, infödda amerikaner, medlemmar i First Nations, inuiter och aboriginer en stark röst inom Airbnbs community. Vi håller våra kulturer levande genom att främja medvetenhet och ömsesidigt högtidlighållande och skapar en känsla av stolthet för alla med detta ursprung.

Nerdettes@

Nerdettes@ är för kvinnor som jobbar med programmering, datateknik och ITX! Vi håller regelbundet möten för att dela med oss av våra upplevelser och stötta varandra i arbetet med att eliminera hinder så att alla ska kunna blomstra inom området. Häng med på vår månadslunch och presentera dig själv för vårt community!

Parents@

Parents@ är en stödgrupp för medarbetare med barn som arbetar för att skapa en kultur som är bra för föräldrar och deras familjer. Vi delar resurser om barnomsorg, utbildning, föräldraskap, resor med barn, arbete efter föräldraledighet etc.

Tribe@

Tribe@ var från början en grupp för alla som är intresserade av den judiska livsstilen och kulturen på Airbnb och har utvecklats till en plats där alla kan dela sin religiösa och etniska kultur med andra anställda på Airbnb. Vi träffas för att utbyta resurser och erfarenheter och för att fira milstolpar och prestationer!

Veterans@

Veterans@ hyllar de insatser och uppoffringar som gjorts av veteraner inom USA:s militära styrkor. Vi stödjer veteraner internt och i vårt globala community, inklusive rekrytering av veteraner på Airbnb och stöd åt militärfamiljer, funktionshindrade/skadade militärer och veteraner.

Women@

Gruppen Women@ Airfinity är en säker plats för alla kvinnor på Airbnb och de som stödjer dem. Vi arbetar för att bevara ett öppet klimat för diskussion om de utmaningar som kvinnor står inför inom den tekniska sfären, möjligheter till mentorskap och ledarskapsstöd på Airbnb.