Airbnb.org-logotyp
Airbnb.org-logotyp
Airbnb.org-logotyp

Samarbeta som en global community

Donera idag för att finansiera tillfälliga boenden för människor i kristider.

Hjälp oss ge husrum åt fler människor

Vi kan inte veta när en större konflikt kommer att bryta ut eller var en naturkatastrof kommer att slå till. I kristider vill Airbnb.org dock finnas där för att hjälpa människor att hitta ett boende. Ditt stöd hjälper oss att fylla detta kritiska behov.
Donera idag

Hjälp oss ge husrum åt fler människor

Vi kan inte veta när en större konflikt kommer att bryta ut eller var en naturkatastrof kommer att slå till. I kristider vill Airbnb.org dock finnas där för att hjälpa människor att hitta ett boende. Ditt stöd hjälper oss att fylla detta kritiska behov.
Donera idag

Hjälp oss ge husrum åt fler människor

Vi kan inte veta när en större konflikt kommer att bryta ut eller var en naturkatastrof kommer att slå till. I kristider vill Airbnb.org dock finnas där för att hjälpa människor att hitta ett boende. Ditt stöd hjälper oss att fylla detta kritiska behov.
Donera idag

Vår påverkan under 2022

Under 2022 gick Airbnb.orgs värdar, donatorer, partner och samarbetsorganisationer samman för att hjälpa hundratusentals människor som fördrivits på grund av konflikter och naturkatastrofer – vårt största år hittills:
Över 140 000

Gäster som fick boende under 2022

Gäster inkluderade människor som flydde Ukraina, afghanska flyktingar och människor i USA som fördrivits av naturkatastrofer.
1,5 miljoner

Gratis antal vistelsenätter

Från 2012 till idag har Airbnb.org-program hyst totalt 250 000 gäster.
112

Organisationer som vi samarbetat med

Under 2022 tog 112 organisationer, inklusive ideella organisationer och myndigheter, hjälp av Airbnbs globala värdcommunity för att stödja människor i kris.

Vad donationerna går till

100 % av din donation går till att sammanföra Airbnb.org-gäster med kostnadsfritt korttidsboende.
Hur fungerar donationer?
Boenden är helt gratis för gäster i vårt program. Airbnb.org tar ingen avgift, så varje krona du donerar hjälper människor att hitta boende när de behöver det som mest.

Ett globalt stödnätverk

Airbnb.org samarbetar med ideella organisationer som hjälper människor att få tag på tillfälligt boende, resurser och stöd i kristider. Vi delar samma syfte: att hjälpa dem som kan falla mellan stolarna när en kris uppstår.
Donera

Community Sponsorship Hub

Under 2022 hjälpte Community Sponsorship Hub människor att bilda "sponsorgrupper" för att välkomna och stödja afghanska flyktingar, varav många bodde hos Airbnb.org-värdar när de kom till USA.

Community Sponsorship Hub

Under 2022 hjälpte Community Sponsorship Hub människor att bilda "sponsorgrupper" för att välkomna och stödja afghanska flyktingar, varav många bodde hos Airbnb.org-värdar när de kom till USA.

Community Sponsorship Hub

Under 2022 hjälpte Community Sponsorship Hub människor att bilda "sponsorgrupper" för att välkomna och stödja afghanska flyktingar, varav många bodde hos Airbnb.org-värdar när de kom till USA.

"Med Airbnb.orgs krediter för tillfälligt boende kan sponsorgrupper säkra ett första boende [för flyktingar] och känna sig tryggare i att välkomna nyanlända när de börjar bygga upp sina liv i USA."

Sarah Krause, verkställande direktör, Community Sponsorship Hub

CORE

Airbnb.org-värdar välkomnade CORE-team som anlände till Florida för att hjälpa till i efterdyningarna av orkanen Ian. Vissa boenden blev även samordningscentraler och resursdepåer.

CORE

Airbnb.org-värdar välkomnade CORE-team som anlände till Florida för att hjälpa till i efterdyningarna av orkanen Ian. Vissa boenden blev även samordningscentraler och resursdepåer.

CORE

Airbnb.org-värdar välkomnade CORE-team som anlände till Florida för att hjälpa till i efterdyningarna av orkanen Ian. Vissa boenden blev även samordningscentraler och resursdepåer.

"När katastrofer inträffar kan behoven inte vänta, särskilt inte för marginaliserade grupper. Logi genom Airbnb.org för CORE:s frontlinjer har varit avgörande för att ge livräddande hjälp."

Laura Cansicio, vice verkställande direktör för samarbete och utveckling

EURORDIS

Sedan den ryska invasionen har EURORDIS hjälpt människor i Ukraina som drabbats av sällsynta sjukdomar att lämna landet och hitta både specialiserad vård och boende.

EURORDIS

Sedan den ryska invasionen har EURORDIS hjälpt människor i Ukraina som drabbats av sällsynta sjukdomar att lämna landet och hitta både specialiserad vård och boende.

EURORDIS

Sedan den ryska invasionen har EURORDIS hjälpt människor i Ukraina som drabbats av sällsynta sjukdomar att lämna landet och hitta både specialiserad vård och boende.

"Partnerskapet med Airbnb.org är ett exempel på ett åtgärdsprogram som tar hänsyn till de komplexa och inte alltid förstådda behoven hos familjer med sällsynta sjukdomar."

Yann Le Cam, VD för EURORDIS

Global Empowerment Mission

Under 2022 arbetade GEM med Airbnb.org för att hjälpa afrikanska studenter i Ukraina att flytta och med att inhysa låginkomstfamiljer i Florida som fördrivits av orkanen Ian.

Global Empowerment Mission

Under 2022 arbetade GEM med Airbnb.org för att hjälpa afrikanska studenter i Ukraina att flytta och med att inhysa låginkomstfamiljer i Florida som fördrivits av orkanen Ian.

Global Empowerment Mission

Under 2022 arbetade GEM med Airbnb.org för att hjälpa afrikanska studenter i Ukraina att flytta och med att inhysa låginkomstfamiljer i Florida som fördrivits av orkanen Ian.

"Genom Airbnb.org-programmet kan vårt stöd nå så mycket längre och ge de som drabbats mycket större trygghet."

Michael Capponi, grundare och vd, Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

Under 2022 samarbetade Nova Ukraine med Airbnb.org för att hjälpa människor som flyr från Ukraina att börja ett nytt liv i USA eller Europa.

Nova Ukraine

Under 2022 samarbetade Nova Ukraine med Airbnb.org för att hjälpa människor som flyr från Ukraina att börja ett nytt liv i USA eller Europa.

Nova Ukraine

Under 2022 samarbetade Nova Ukraine med Airbnb.org för att hjälpa människor som flyr från Ukraina att börja ett nytt liv i USA eller Europa.

"Jag vände mig till Nova Ukraine för att få hjälp att hitta boende till mig och min fyraårige son. Jag fick svar genast. Vi hade en bokning för en hel månad [betald av] Airbnb.org!"

Natalia, Airbnb.org-gäst

Phineo

Efter invasionen av Ukraina hjälpte Phineo och United for Ukraine ensamstående mammor, äldre och andra utsatta människor hitta boenden i grannländerna.

Phineo

Efter invasionen av Ukraina hjälpte Phineo och United for Ukraine ensamstående mammor, äldre och andra utsatta människor hitta boenden i grannländerna.

Phineo

Efter invasionen av Ukraina hjälpte Phineo och United for Ukraine ensamstående mammor, äldre och andra utsatta människor hitta boenden i grannländerna.
"Airbnb.orgs ekonomiska och tekniska stöd har gjort det möjligt för oss att bemöta krisen omedelbart med ett matchningsverktyg, verifierade värdar och tillgång till en supportlinje öppen dygnet runt."
Alina Nosenko, chef för strategiska samarbeten, Phineo

Tack till våra partner och samarbetsorganisationer

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo

© 2023 Airbnb.org. Alla rättigheter förbehålls
© 2023 Airbnb.org. Alla rättigheter förbehålls
© 2023 Airbnb.org. Alla rättigheter förbehålls