Avbokningspolicy för Airbnb-upplevelser

Avbokning
Omplanering
Annullera en ombokad upplevelse
Verifiering av konto

Om du inte kan slutföra verifikationsprocessen för ditt konto inom 3 dagar efter köp avbokas upplevelsen och återbetalas helt.

Väder

Värdar gör allt för att fortsätta med sin upplevelse som planerat. Om dåliga väderförhållanden skapar ett osäkert scenario kan värden välja att ställa in upplevelsen.

Om detta skulle hända kommer Airbnb att arbeta med din värd för att tillhandahålla en lämplig återbetalning.