Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Policy gällande förmildrande omständigheter

  Obs: Denna artikel behandlar inte omständigheter relaterade till coronaviruspandemin (COVID-19). Läs vår artikel om förmildrande omständigheter relaterade till COVID-19 för att få veta mer om täckning för omständigheter relaterade till COVID-19, och i synnerhet om begränsningar i täckningen för bokningar som gjorts efter den 14 mars 2020.

  Denna policy gäller för incheckningar senast den 19 januari 2021. För incheckningar efter det datumet gäller den uppdaterade policyn nedan.

  Gäller till: 19 januari 2021

  Så fungerar det

  Vi kan eventuellt ge dig en återbetalning eller slopa påföljderna vid avbokning om du måste avboka på grund av en oväntad omständighet som ligger utanför din kontroll. Nedan följer en lista över omständigheter som omfattas av vår policy gällande förmildrande omständigheter. Innan du avbokar bör du kontrollera att din omständighet finns med i listan nedan och att du kan tillhandahålla den dokumentation som krävs.

  Det är viktigt att komma ihåg att avbokningar utan påföljd endast är tillgängliga för förmildrande omständigheter som inträffat före det officiella incheckningsdatumet för din bokning. Vår policy gällande förmildrande omständigheter är inte heller tillämplig för Luxe- eller Luxury Retreats-bokningar. De är föremål för en separat gästkompensationspolicy för Luxe-gäster.

  Omständigheter som kräver dokumentation

  Dödsfall som drabbat en värd, gäst eller deras medvärd, ytterligare gäst, nära familjemedlem eller vårdgivare. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett av dessa dokument:

  • Dödscertifikat
  • Dödsruna
  • Nyhetsartikel som namnger den avlidne
  • Polisrapport

  Oväntad allvarlig sjukdom eller skada som drabbat en värd eller medlem av resesällskapet. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett intyg från en läkare som bekräftar att personen inte kan vara värd eller resa p.g.a. en oväntad, allvarlig sjukdom eller skada. Intyget måste också vara daterat efter det att bokningen bokats och tillhandahållas inom 14 dagar efter avbokning. Redan existerande tillstånd som är kända för användaren vid bokningstillfället omfattas för närvarande inte av vår policy gällande förmildrande omständigheter.

  Offentligt anmodade skyldigheter inklusive juryplikt, reserestriktioner, närvaro i domstol och militärtjänst. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla en kopia av det officiella tillkännagivandet daterat efter det att bokningen bokats, inklusive namnet på den person som uppfyller skyldigheten.

  Oförutsedda egendomsskador, underhåll och problem med bekvämligheter i Airbnb-boendet som gör det otryggt att vara värd för gäster, eller som förhindrar att gäster får tillgång till grundläggande bekvämligheter som t.ex. rinnande vatten. Detta omfattar inte planerade renoveringar. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla samtliga följande dokument:

  • Bevis på att problemet håller på att lösas
  • En uppskattning av när lösningen kommer att vara färdig
  • En faktura för de reparationer som görs
  • Foton av skadan

  Störningar gällande transport som gör det omöjligt att resa till din destination, inklusive stängning av vägar och inställda flyg där det inte finns några alternativa resemetoder. Detta inkluderar stängningar och inställda avgångar orsakade av naturkatastrofer, som t.ex. jordbävningar eller svåra stormar. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett meddelande om stängningen av vägen, eller dokumentation från flygbolaget om att flygningen ställts in och stödjande dokumentation som bekräftar att det inte är möjligt att resa till din destination.

  Inställda avgångar av tåg, buss eller färja där inga alternativa resor var tillgängliga samma dag. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla dokumentation som tydligt visar att transportföretagets verksamhet inte var aktiv den dagen, t.ex. en skärmdump av företagets webbplats eller en länk till ett officiellt uttalande från transportföretaget.

  Omständigheter som kräver särskild granskning

  Det krävs ingen dokumentation för dessa omständigheter, men vårt särskilda team kommer att granska varje ärende för att bekräfta att du är direkt påverkad.

  Open Homes-bokningar som har avbokats. Mer information om Open Homes.

  Naturkatastrofer, terroristverksamhet och civila/politiska oroligheter som förhindrar att gästen reser till eller från destinationen eller som gör det otryggt att vara värd för gäster.

  Epidemisk farsot eller sjukdom som plötsligt påverkar en region eller en hel grupp människor. Detta inkluderar inte befintliga sjukdomar som är associerade med ett område – t.ex. malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii. Eventuella uppdateringar av vår policy gällande utbrott av en sjukdom, och omfattningen av tillämpningen av policyn, kommer att fastställas utifrån meddelanden från Världshälsoorganisationen och lokala myndigheter.

   Reserestriktioner som införts av en regering, brottsbekämpande myndighet eller militär och som begränsar resor till eller från platsen för boendet eller upplevelsen.

   Rådgivning om trygghets- och säkerhetshot som utfärdats för platsen för boendet eller upplevelsen eller resesällskapets avresa.

   Driftstopp av grundläggande tjänster, t.ex. vatten eller el, som påverkar platsen för boendet eller upplevelsen.

   Ändringar i krav gällande visum eller pass som gör det omöjligt att resa till destinationen. Detta inkluderar inte förlorade eller utgångna resehandlingar.

   Vad du behöver göra härnäst

   Om du har bekräftat att din omständighet uppfyller kraven ovan ska du först avboka din bokning av boende eller Airbnb-upplevelse. Om din bokning omfattas av en erkänd förmildrande omständighet kommer du att underrättas om att din bokning är kvalificerad för en avbokning utan påföljd och du får en fullständig återbetalning om du är gäst.

   Om din bokning inte kvalificeras automatiskt kan du fortsätta att avboka din bokning och sedan kontakta oss för att lämna in ett anspråk. Vi guidar dig igenom de följande stegen, vilka kommer att inkludera inlämning av nödvändig dokumentation och att vänta på att vårt team ska granska ditt ärende. Anspråk måste lämnas in inom 14 dagar efter avbokning.

   Obs: Policyn gällande förmildrande omständigheter nedan gäller för alla incheckningar från och med 20 januari 2021. För alla incheckningar före 20 januari 2021 kommer den befintliga Policyn ovan att fortsätta att gälla. Tillämpningen av denna Policy för ärenden relaterade till COVID-19 kommer inte att ändras när den nya Policyn träder i kraft den 20 januari 2021 och de flesta omständigheter relaterade till COVID-19 kommer fortfarande att uteslutas.

   Policy gällande förmildrande omständigheter

   Börjar gälla: 20 januari 2021

   Översikt

   Denna policy gällande förmildrande omständigheter förklarar hur avbokningar hanteras när oförutsedda händelser utanför din kontroll uppstår efter bokning och gör det svårt eller olagligt att slutföra din bokning. Denna Policy gäller för bokningar av både boende och upplevelser.

   När denna Policy tillåter avbokning kontrollerar den och har företräde framför bokningens avbokningspolicy. Gäster som påverkas av en händelse som omfattas av denna Policy kan avboka sin bokning och, beroende på omständigheterna, få en kontant återbetalning, resekredit och/eller annan ersättning. Värdar som påverkas av en händelse som omfattas av denna Policy kan avboka utan negativa konsekvenser, men beroende på omständigheterna kan deras kalendrar komma att blockeras för de datum som gäller den avbokade bokningen.

   Vilka händelser som omfattas

   Denna Policy använder termen "Händelse" för att referera till följande situationer som inträffar efter bokning, är oförutsedda vid bokningstillfället och förhindrar eller lagligen förbjuder slutförande av bokningen.

   Ändringar av myndigheters resekrav. Oväntade ändringar av krav gällande visum eller pass som införts av en statlig myndighet och som förhindrar resor till destinationen. Detta inkluderar inte förlorade eller utgångna resehandlingar eller andra personliga omständigheter som rör en gästs tillstånd att resa.

   Förkunnade nödsituationer och epidemier. Myndighetsförkunnade lokala eller nationella nödsituationer, epidemier, pandemier och folkhälsokriser. Detta inkluderar inte sjukdomar som är endemiska eller associerade med ett område – t.ex. malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii.

   Myndigheters reserestriktioner. Reserestriktioner som införts av en statlig myndighet och som förhindrar eller förbjuder resor till, vistelse på eller återvändande från platsen för boendet. Detta inkluderar inte reserådgivning som inte är bindande och liknande vägledning från myndigheter.

   Militära aktioner och andra fientligheter. Krigshandlingar, fientligheter, invasioner, inbördeskrig, terrorism, explosioner, bombningar, uppror, upplopp, revolter, civila oroligheter och civil oro.

   Naturkatastrofer. Naturkatastrofer, extraordinära händelser, storskaliga avbrott i viktiga grundläggande tjänster, vulkanutbrott, tsunamier och andra allvarliga och onormala väderhändelser. Detta inkluderar inte väder- eller naturförhållanden som är tillräckligt vanliga för att vara förutsägbara på platsen – t.ex. orkaner som inträffar under orkansäsongen i Florida.

   Vad omfattas inte

   Allt annat. Denna Policy tillåter endast avbokningar för de Händelser som beskrivs ovan. Allt annat är exkluderat. Exempel på situationer för vilka denna Policy inte tillåter avbokningar inkluderar: oväntad sjukdom, farsot eller skada; statliga skyldigheter som juryplikt, närvaro i domstol eller militärtjänstgöring; reserådgivning eller annan statlig vägledning (som inte fullt ut utgör ett reseförbud eller hinder); avbokning eller ombokning av ett evenemang för vilket bokningen gjordes; och transportstörningar som inte är relaterade till en täckt händelse, såsom vägstängningar, samt inställda flyg, tåg, bussar och färjor. Om du avbokar en bokning i något av dessa fall kommer det återbetalade beloppet att regleras av den avbokningspolicy som gäller för bokningen.

   Vad du behöver göra härnäst

   Om vi meddelar dig eller publicerar information som bekräftar att denna Policy gäller för din bokning ska du följa avbokningsinstruktionerna som vi tillhandahåller. När vi har meddelat dig eller publicerat information om hur denna Policy gäller bör du ha möjlighet att avboka enligt denna Policy genom att gå till din sida för resor och avboka den påverkade bokningen. Om du tror att denna Policy gäller för din bokning, men vi inte har meddelat dig eller publicerat information om Händelsen, kan du kontakta oss för att avboka din bokning. Du bör alltid vara beredd att tillhandahålla dokumentation som visar hur Händelsen har påverkat dig eller din bokning.

   Om du har frågor får du gärna kontakta oss.

   Andra saker att vara medveten om

   Denna Policy gäller för alla bokningar med incheckningsdatum det datum den börjar gälla eller senare. Denna Policy är inte tillämplig för Luxe-bokningar. De är föremål för en separat gästkompensationspolicy för Luxe-gäster.

   Fick du den hjälp du behövde?
   Relaterade artiklar