Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Community-policy

Airbnbs omdömespolicy

För att bygga en plattform av förtroende ber vi vår community att hjälpa till att se till att omdömen på Airbnb är användbara, informativa och inte utsätter vår community för skada. Därför förväntar vi oss att alla omdömen följer följande:

1. Omdömen får inte bryta mot vår innehållspolicy

En del innehåll är aldrig tillåtet på Airbnb. Du kan granska Airbnbs innehållspolicy för att ta reda på mer.

2. Omdömen ska vara opartiska

Omdömen är till stor hjälp när de ger opartisk och objektiv information. Därför tillåter vi inte personer eller enheter som äger eller är knutna till ett boende eller en upplevelse att publicera omdömen om sin verksamhet. Vi tillåter inte heller att personer som är bekräftade att erbjuda konkurrerande boenden eller upplevelser publicerar omdömen om sina direkta konkurrenter.

Du får inte uppmuntra positiva omdömen, använda hotet om ett negativt omdöme för att manipulera ett önskat resultat eller påverka andras omdömen med löfte om kompensation.

Du får inte heller godkänna falska bokningar i utbyte mot ett positivt omdöme, använda ett andra konto för att lämna dig själv ett omdöme eller samordna med affärspartner för att få positiva omdömen.

Dessutom kan omdömen komma att tas bort från plattformen för vistelser där en betydande överträdelse av policyn för fester och evenemang har ägt rum. Detta är för att hjälpa värdar att känna sig mer bekväma med att ingripa när en störande fest äger rum, utan att behöva frukta ett partiskt omdöme som ett resultat.

3. Omdömen ska vara relevanta

Håll dina omdömen relevanta för Airbnb och din vistelse eller upplevelse, eftersom gäster läser dina omdömen för att lära sig mer om värden och hens boende. Omdömen som inte rör ämnet ifråga kan vara distraherande och hjälper inte andra gäster att fatta välgrundade bokningsbeslut. Därför bör omdömen fokusera på dina interaktioner med andra community-medlemmar och din tid under vistelsen eller upplevelsen.

För att hålla omdömen relevanta rekommenderar vi att du undviker följande:

  • Kommentarer om en persons sociala, politiska eller religiösa åsikter
  • Svordomar, användning av glåpord och antaganden om en persons karaktär eller personlighet
  • Innehåll som refererar till omständigheter helt utanför någon annans kontroll
  • Innehåll om tjänster som inte är relaterade till Airbnb (t.ex. flygbolag, taxitjänster, restauranger, etc.)
  • Kommentarer om tidigare Airbnb-bokningar, -värdar eller -gäster, eller om Airbnb-produkten där den inte relaterar till det boende, den värd eller gäst du betygsätter

När vi får en rapport om ett omdöme som bryter mot denna policy kan vi ta bort omdömet från vår plattform. Upprepade överträdelser kan leda till att kontot (eller kontona) som ansvarar för omdömena tillfälligt stängs av eller avaktiveras permanent.

Rapportera ett omdöme som bryter mot vår policy

För att rapportera ett omdöme som bryter mot Airbnbs omdömespolicy kan du kontakta oss.

Om du anser att ett omdöme är osant

Även om vi uppmuntrar och förväntar oss att alla medlemmar i vår community publicerar omdömen som innehåller objektiv och korrekt information, medlar Airbnb inte i tvister om huruvida omdömen är sanna. Vi förväntar oss att den som skrev omdömet står bakom innehållet i sitt omdöme. Här kan du ta reda på hur du svarar på ett omdöme.

Om du vill ha mer information om hur vi undersöker och modererar tvister om omdömen ska du läsa om Airbnbs tvistmedling för omdömen.

Hjälpte denna artikel?
Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem