Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Community-policy

Policy gällande förmildrande omständigheter och coronaviruset (COVID-19)

Obs! Från och med den 31 maj 2022 har vi uppdaterat COVID-19-skyddet enligt vår policy gällande förmildrande omständigheter:

• För bokningar gjorda den 31 maj 2022 eller senare kommer omständigheterna relaterade till COVID-19 inte längre att omfattas. Istället gäller värdens avbokningspolicy som vanligt.

• För bokningar gjorda innan den 31 maj 2022 kommer omständigheterna relaterade till COVID-19 fortfarande omfattas.

Andra policyer gäller för Luxe-bokningar och inhemska bokningar i Sydkorea.

Uppdaterad 31 maj 2022

Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att coronavirusutbrottet, känt som COVID-19, är en global pandemi. Sedan dess har utbrottet utvecklats snabbt och regeringar runtom i världen har vidtagit snabba åtgärder för att bromsa spridningen av COVID-19.

Som svar har vi tillhandahållit följande täckning för COVID-19 enligt vår policy gällande förmildrande omständigheter för att hjälpa till att skydda vår community och ge sinnesro.

Tips: Om du är gäst kan du hitta alternativ för avbokning och återbetalning genom att gå till din sida för Resor och välja din resa – ta reda på hur. Om du är värd hittar du information i din kontrollpanel som värd.

Sammanfattning

Bokningar av boenden och Airbnb-upplevelser som gjorts senast den 14 mars 2020 med incheckningsdatum inom de närmaste 45 dagarna från idag, täcks av policyn och kan avbokas före incheckning. Gäster som avbokar har olika avboknings- och återbetalningsalternativ, och värdar kan avboka utan kostnad eller påverkan på sin Superhost-status om de kan tillhandahålla giltiga bevis på att de är kvalificerade. Airbnb kommer antingen att återbetala eller utfärda en resekredit som inkluderar samtliga serviceavgifter för betalda avbokningar. För att kunna avboka enligt policyn måste du intyga omständigheterna och/eller tillhandahålla styrkande dokumentation för din omständighet.

Värdens avbokningspolicy gäller som vanligt för bokningar som gjorts efter den 14 mars 2020 och innan den 31 maj 2022, förutom när en gäst eller värd är sjuk i COVID-19.

För bokningar gjorda från och med den 31 maj 2022 gäller värdens avbokningspolicy. COVID-19-relaterade omständigheter omfattas inte.

Avbokningar hanteras enligt den täckning för förmildrande omständigheter som gällde vid tidpunkten för inlämnandet, och bokningar som redan avbokats kommer inte att omprövas.

Om en bokning redan har påbörjats (incheckningen har passerat) gäller inte denna förmildrande omständighet.

Andra policyer gäller för inhemska bokningar i Sydkorea och Luxe-bokningar.

Vilka bokningar som omfattas

Bokningar som gjorts senast den 14 mars 2020

Bokningar av boenden och Airbnb-upplevelser som gjorts senast den 14 mars 2020 med incheckningsdatum inom de närmaste 45 dagarna från idag kan avbokas före incheckning. Detta innebär att gäster som avbokar enligt policyn får en fullständig återbetalning eller resekredit motsvarande det belopp de betalat (där resekredit finns tillgänglig), värdar kan avboka enligt policyn utan kostnad eller påverkan på sin Superhost-status och Airbnb kommer antingen att återbetala eller utfärda resekredit motsvarande ett belopp som inkluderar alla serviceavgifter.

Bokningar av boenden och Airbnb-upplevelser som gjorts senast den 14 mars 2020, med ett incheckningsdatum längre fram än 45 dagar från idag, omfattas för närvarande inte av omständigheter i samband med COVID-19. Värdens avbokningspolicy gäller som vanligt.

Om en bokning redan har påbörjats (incheckningen har passerat) gäller inte denna förmildrande omständighet.

Bokningar som gjorts efter den 14 mars 2020 och före den 31 maj 2022

För bokningar av vistelser och Airbnb-upplevelser som gjorts efter den 14 mars 2020 och före den 31 maj 2022 gäller värdens avbokningspolicy som vanligt, och omständigheter relaterade till COVID-19 omfattas inte av vår policy gällande förmildrande omständigheter, förutom när gästen eller värden för närvarande är sjuk i COVID-19. Omständigheter relaterade till COVID-19 som inte omfattas inkluderar: transportstörningar och inställda avgångar; reserekommendationer och restriktioner; hälsorådgivningar- och karantän; ändringar av tillämplig lag; och andra myndighetsmandat – såsom evakueringsorder, stängning av gränser, förbud mot korttidsuthyrning och krav på självkarantän.

Bokningar gjorda från och med den 31 maj 2022

För vistelser och Airbnb-upplevelser gjorda från och med den 31 maj 2022 gäller värdens avbokningspolicy. COVID-19-relaterade omständigheter kommer inte att omfattas av vår policy gällande förmildrande omständigheter.

Vår policy gällande förmildrande omständigheter är avsedd att skydda gäster och värdar från oförutsedda omständigheter som uppstår efter bokning. Efter Världshälsoorganisationens deklaration om att COVID-19 är en global pandemi gäller inte längre policyn gällande förmildrande omständigheter, eftersom COVID-19 och dess konsekvenser inte längre är oförutsedda eller oväntade. Kom ihåg att noggrant granska värdens avbokningspolicy när du bokar och överväg att välja ett alternativ som ger den nivå av flexibilitet du behöver.

Så fungerar det

Om du är gäst kan du hitta alternativ för avbokning och återbetalning genom att gå till din sida för Resor och välja din resa – ta reda på hur. Om du är värd hittar du information i din kontrollpanel som värd.

Uppdateringar och resurser relaterade till coronaviruset

I resurscentret har vi sammanställt artiklar för att hjälpa vår community under denna tid. Du hittar den senaste informationen om vår respons på COVID-19, från policyuppdateringar till resurser för värdar och gäster.

Du kan också läsa vår policy gällande förmildrande omständigheter för att få reda på mer om täckning för omständigheter som inte är relaterade till COVID-19.

Vi ber alla medlemmar i vår community att ha respekt, inkludering och vår antidiskrimineringspolicy i åtanke när de interagerar med andra medlemmar i vår community.

Vi kommer att fortsätta se över tillämpningen av denna policy. Övervaka denna sida för uppdateringar och ny information.

Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem