Hoppa till innehåll
Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Airbnbs innehållspolicy

  Genom att lägga upp innehåll på Airbnb samtycker du till att följa denna policy. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll, helt eller delvis, som strider mot denna policy, våra användarvillkor, community-standarder, vår omdömespolicy, eller av någon annan anledning efter eget gottfinnande.

  Vid upprepade eller allvarliga överträdelser kan vi komma att suspendera eller permanent avaktivera kontot (eller kontona) i fråga.

  Du kan rapportera innehållet direkt eller kontakta oss för att rapportera innehåll som verkar bryta mot denna policy.

  Följande innehåll är inte tillåtet på Airbnb:

  • Innehåll skapat enbart i reklamsyfte eller annat kommersiellt innehåll, inklusive företags logotyper, länkar eller företagsnamn
  • Skräppost, oönskad kontakt, eller innehåll som delas upprepade gånger på ett störande sätt
  • Innehåll som befrämjar eller uppmuntrar olagliga eller skadliga aktiviteter, eller är sexuellt explicit, våldsamt, grafisk, hotande, eller trakasserande
  • Innehåll som är diskriminerande (granska vår antidiskrimineringspolicy för mer information)
  • Försök att framställa sig som en annan person, ett annat konto eller entitet, inklusive som en representant för Airbnb
  • Innehåll som är olagligt eller som kränker en annan persons eller entitets rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och personliga integritet
  • Innehåll som inkluderar en annan persons privata eller konfidentiella uppgifter, inklusive innehåll som är tillräckligt för att identifiera platsen för ett boende

  Policyöverträdelser

  Följande är policyöverträdelser som är specifika för en viss typ av innehåll:

  Annonstitlar

  • Annonstitlar som inkluderar information som är irrelevant för boendetypen, -stilen eller upplevelsen
  • Annonstitlar som innehåller symboler eller emojier

  Annons- eller profilsidor

  • Annonser och profiler som tillhandahåller bedräglig, falsk, vilseledande eller missvisande information

  Community-center

  • Innehåll som handlar om något annat än ämnet i fråga, inte ställer en fråga, eller inte bidrar med kunskap som svar på en fråga som en del av en större diskussion
  • Trollande eller att upprepade gånger ge sig på community-medlemmar

  Omdömen

  • Omdömen som är partiska och visar tecken på utpressning/incitament, intressekonflikter eller direkt konkurrens
  • Omdömen som inte innehåller relevant information om en värd eller gäst, ett boende eller en upplevelse, kan tas bort. Omdömen som till större del innehåller irrelevant information kan också komma att tas bort, men bara om den i övrigt relevanta informationen inte på ett meningsfullt sätt kan förväntas vara upplysande för andra community-medlemmars bokningsbeslut.

  Läs mer om Airbnbs omdömespolicy och hur Airbnb hanterar tvister om omdömen.

  Anpassade webbadresser

  Fick du den hjälp du behövde?