Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Vad innebär Värdförsäkring?

  Värdförsäkringen är ett ansvarsförsäkringsprogram. Den kan ge ansvarstäckning på upp till 1 miljon USD för en värds juridiska skyldigheter gentemot en gäst eller tredje part som skadas, eller vars egendom skadas, på grund av en incident i samband med en Airbnb-vistelse.

  Värdförsäkringen ger värdar primär ansvarsförsäkring, vilket innebär att den i allmänhet gäller först oavsett om värden har andra försäkringar. Värdförsäkring gäller inte värdar som erbjuder boende via Airbnb Travel, LLC, värdar på det kinesiska fastlandet, värdar i Japan ellervärdar för upplevelser .

  Observera att värdförsäkringen inte täcker skador på värdars egendom – de kan vara skyddade av Airbnbs värdgaranti.

  Anspråksprocessen

  1. Skaderegleringsformuläret är ifyllt: En värd, gäst eller tredje part fyller i och skickar in anspråksformuläret för försäkringsprogrammet.
  2. Försäkringsbolaget utser en skadereglerare som sedan granskar anspråket: När anspråksformuläret är ifyllt och inskickat kommer en skadereglerare å försäkringsbolagets vägnar att ta kontakt för att diskutera anspråket och samla in information.
  3. Anspråket utreds av en utsedd skadereglerare: Skaderegleraren som agerar som tredje part avgör anspråket i enlighet med villkoren i policyn för värdförsäkringen och tillämpliga lagar och förordningar i aktuell jurisdiktion.

  Obs: Värdförsäkringen omfattas av villkor, begränsningar och undantag. 
Om du vill veta mer kan du ladda ner en omfattande programsammanfattning.

  Fick du den hjälp du behövde?

  Relaterade artiklar