Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.

Airbnb Luxe

Ditt Luxe-konto

 • Guide

  Luxe: Komma igång

  Alla Airbnb Luxe-värdar måste ha ett Airbnb-konto. Om du inte har ett befintligt Airbnb-konto ska du skapa ett nytt konto.
 • Så gör du

  Åtkomst till ditt Luxe-konto

  Lär dig vad du ska göra om du har problem med att komma ihåg dina inloggningsuppgifter, eller om du vill ändra din e-postadress eller återst…
 • Så gör du

  Hantera ditt Luxe-team

  Läs om hur Luxe-värdar kan konfigurera teamfunktionen för att ge medlemmarna i sin organisation behörigheter inom sitt professionella värdko…
 • Så gör du

  Lägga till ett nytt boende i Airbnb Luxe

  Läs mer om de tre stegen och de tillhörande tidslinjerna som din annons måste gå igenom innan den publiceras på Airbnb Luxe.

Kalender, prissättning och utbetalningar för Luxe

 • Så gör du

  Uppdatera dina Luxe-annonser

  Informera dig om hur du uppdaterar dina annonser tillsammans med annan information som kan påverka ditt boende.
 • Så gör du

  Hantera din Luxe-kalender

  Detaljerad guide för effektiv hantering av värdkalendern.
 • Så gör du

  Hantera dina prisinställningar

  Redigera din annons för att hantera ditt pris per natt, rabatter, med mera.
 • Så gör du

  Luxe-utbetalningar

  Läs mer om Luxe-utbetalningsscheman och -utbetalningar vid ändringar av en bokning. Läs också om hur du lägger till eller ändrar din utbetal…
 • Så gör du

  Skatter med Luxe

  Skatter tillämpas på dina boenden. Läs om de skatter som Airbnb automatiskt samlar in och betalar för din räkning och de skatter som du är s…
 • Så gör du

  Visa transaktionshistorik med Luxe

  Läs om hur du kontrollerar dina kommande eller slutförda utbetalningar. Läs också om hur du kontrollerar lösningsjusteringar, utbetalningsju…
 • Så gör du

  Channel Manager-partner

  Se den här sidan när du försöker hitta din Channel Manager-partner eller när du försöker navigera genom dem.

Luxe-bokningar

Policyer, regler och standarder för Luxe

 • Community-policy

  Luxe-avbokningspolicyer

  Luxe-avbokningspolicyer inklusive avbokningar av värdar eller avbokningar av gäster tillsammans med andra relaterade allmänna frågor och pol…
 • Guide

  Kvalitetsstandarder hos Luxe

  För Airbnb Luxe-boenden är kvalitet av yttersta vikt. Så här kan du skapa och underhålla de bästa boendena för Airbnbs standarder.