Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  5 maj: En viktig uppdatering från Airbnb

  5 maj: En viktig uppdatering från Airbnb

  COVID-19 har förändrat resebranschen. Idag delade vi med oss av några dåliga nyheter.
  Av Airbnb den 5 maj 2020
  8 minuters läsning
  Uppdaterad 6 maj 2020

  COVID-19 har i grunden förändrat resebranschen och idag delade vi med oss av de dåliga nyheterna att vi skär ner på Airbnbs personalstyrka. Den här veckan fokuserar vi på att ta hand om våra medarbetare och vill be om din förståelse och ditt tålamod när vi ägnar oss åt att stödja dem. Detta kan du förvänta dig under den kommande veckan:

  • Vi kommer att fortsätta svara på meddelanden via våra sociala kanaler, i community-centret och genom vårt kundtjänstteam
  • Vi kommer att kontakta en liten grupp community-ledare från hela världen för att samla in feedback och vanliga frågor
  • Brian Chesky, vår VD, kommer att hålla en direktsänd värduppdatering den 13 maj för att svara på de vanligaste frågorna och ta itu med det som är viktigast för er

  Vi är fast beslutna att stödja dig och dina gäster och att återuppbygga våra verksamheter tillsammans. Vi kommer snart att kontakta dig igen.

  Tidigare idag skickade Airbnbs medgrundare och VD Brian Chesky följande meddelande till Airbnbs medarbetare.

  * * *

  Till: Airbnb World Team
  Ämne: En viktig uppdatering

  Teamet,

  Det här är sjunde gången jag kommunicerar med er från mitt hem. Varje gång vi har pratat har jag kommit med både bra och dåliga nyheter, men idag måste jag meddela några mycket tråkiga nyheter.

  När ni har frågat mig om uppsägningar har jag sagt att inget är uteslutet. Idag måste jag bekräfta att vi skär ner på Airbnbs personalstyrka. För ett företag som vårt, vars uppdrag fokuserar på tillhörighet, är det här otroligt svårt att ställas inför, och det kommer att bli ännu svårare för dem som måste lämna Airbnb. Jag ska ge er så många detaljer som möjligt om hur jag kom fram till det här beslutet, vad vi gör för dem som slutar och vad som kommer att hända härnäst.

  Låt mig börja med hur vi kom fram till detta beslut. Tillsammans upplever vi nu den värsta krisen i vår livstid, och när den började utvecklas stannade det globala resandet av. Airbnbs verksamhet har drabbats hårt. Intäkterna i år beräknas vara mindre än hälften av det vi tjänade 2019. För att klara oss har vi tagit in 2 miljarder USD i kapital och drastiskt minskat kostnaderna i nästan alla delar av Airbnb.

  Även om dessa åtgärder var nödvändiga blev det tydligt att vi skulle behöva gå längre när vi insåg att vi står inför två tuffa sanningar:

  1. Vi vet inte exakt när resandet kan komma igång igen.
  2. När resandet väl kommer igång igen så kommer det att se annorlunda ut.

  Även om vi vet att Airbnbs verksamhet kommer att återhämta sig helt är de ändringar den kommer att genomgå inte tillfälliga eller kortvariga. På grund av detta måste vi göra mer grundläggande ändringar inom Airbnb genom att minska vår personalstyrka enligt en tydligare affärsstrategi.

  Utav våra 7 500 medarbetare måste nästan 1 900 lämna Airbnb, vilket motsvarar runt 25 % av vårt företag. Eftersom vi inte har råd att fortsätta göra allt som vi brukade göra, måste dessa nedskärningar göras för att ställa om till en mer fokuserad verksamhet.

  Ett mer fokuserat företag

  Att resa i den nya världen kommer att se annorlunda ut och vi måste utveckla Airbnb i enlighet med detta. Folk kommer att vilja ha alternativ som är närmare hemmet, säkrare och billigare. Men framför allt kommer de även vilja ha något som de känner har tagits ifrån dem – mänsklig samhörighet. När vi startade Airbnb handlade det om tillhörighet och samhörighet. Denna kris har skärpt vårt fokus att återgå till våra rötter, till grunderna, till det som verkligen är speciellt med Airbnb – vanliga personer som hyr ut sina boenden och erbjuder upplevelser.

  Detta innebär att vi måste minska våra investeringar i aktiviteter som inte direkt stöder kärnan i vår värdcommunity. Vi pausar vårt arbete inom transport och Airbnb Studios och vi måste minska våra investeringar i hotell och Lux.

  Dessa beslut är ingen återspegling av det arbete som utförts av personer i dessa team, och det betyder inte att alla i dessa team kommer att sluta. Alla team i hela Airbnb kommer att påverkas. Många team kommer att bli mindre beroende på hur de samstämmer med målet som Airbnb är på väg mot.

  Hur vi tänkte kring nedskärningarna

  Det var viktigt för oss att ha en tydlig uppsättning principer, vägledda av våra grundläggande värderingar, när vi fattade beslut om nedskärningar i vår personalstyrka. Dessa var våra vägledande principer:

  • Se till att alla nedskärningar är i linje med vår framtida affärsstrategi och den kapacitet vi kommer att behöva.
  • Göra så mycket vi kan för dem som drabbas.
  • Vara orubbliga i vår förpliktelse till mångfald.
  • Se till att vi kan prata enskilt med de som berörs.
  • Vänta med att meddela eventuella beslut tills alla detaljer är klara – att bara få ta del av viss information kan förvärra situationen.

  Jag har gjort mitt bästa för att hålla mig till dessa principer.

  Processen för att göra nedskärningar

  Vår process började med att skapa en tydligare affärsstrategi baserad på en hållbar kostnadsmodell. Vi bedömde hur varje team passade in i vår nya strategi och bestämde storleken och formen på varje team. Vi gjorde sedan en omfattande granskning av varje teammedlem och fattade beslut baserade på specifika färdigheter, och hur väl dessa färdigheter matchade våra framtida affärsbehov.

  Resultatet blev att vi måste skiljas från teammedlemmar som vi uppskattar och värdesätter. Det är duktiga personer som lämnar Airbnb och andra företag kommer att ha tur som får jobba med dem.

  För att ta hand om dem som slutar har vi tittat på avgångsvederlag, eget kapital, hälso- och sjukvård och jobbstöd och vi har gjort vårt bästa för att behandla alla på ett medkännande och omtänksamt sätt.

  Avgångsvederlag

  Medarbetare i USA kommer att få 14 veckors grundlön, plus ytterligare en vecka för varje år hos Airbnb. Anställningstiden avrundas till närmaste år. Om någon till exempel har jobbat hos Airbnb i 3 år och 7 månader kommer hen att få ytterligare 4 veckors lön, eller 18 veckors lön totalt. Utanför USA kommer alla medarbetare att få minst 14 veckors lön, plus eventuella ytterligare veckor beroende på deras landsspecifika praxis gällande anställningstid.

  Aktietilldelning

  Vi sänker den ettåriga gränsen för aktietilldelning för alla vi har anställt under det gångna året, så att alla som slutar, oavsett hur länge de har varit här, blir aktieägare. Dessutom är alla som slutar berättigade till intjänandetidpunkten den 25 maj.

  Hälso- och sjukvård

  Mitt i en global hälsokris av okänd längd vill vi begränsa kostnaderna för hälso- och sjukvård. I USA täcker vi 12 månaders sjukförsäkring genom COBRA. I alla andra länder kommer vi att täcka sjukförsäkringskostnader fram till slutet av 2020. Detta beror antingen på att vi inte får fortsätta vår täckning enligt lag eller på att våra nuvarande försäkringspaket inte tillåter någon förlängning. Vi kommer också att tillhandahålla fyra månaders psykologiskt stöd genom KonTerra.

  Jobbstöd

  Vårt mål är att hjälpa våra teammedlemmar som lämnar Airbnb att hitta nya jobbmöjligheter. Här är fem sätt som vi kan hjälpa till:

  • Alumni Talent Directory – Vi kommer att lansera en offentlig webbplats för att hjälpa teammedlemmar som slutar att hitta nya jobb. Medarbetare som lämnar oss kan välja att göra profiler, CV:n och arbetsprover tillgängliga för potentiella arbetsgivare.
  • Alumni Placement Team – Under återstoden av 2020 kommer en betydande del av Airbnbs rekryteringsteam att bli del av ett Alumni Placement Team. Rekryterare som är kvar hos Airbnb kommer att ge stöd till avgående medarbetare för att hjälpa dem att hitta sina nästa jobb.
  • RiseSmart – Vi erbjuder fyra månaders karriärtjänster genom RiseSmart, ett företag som specialiserar sig på karriärövergångar och arbetsförmedlingstjänster.
  • Employee Offered Alumni Support – Vi uppmuntrar alla medarbetare som blir kvar på Airbnb att anmäla sig till ett program för att hjälpa arbetskamrater som lämnar att hitta sin nästa roll.
  • Bärbara datorer – En dator är ett viktigt verktyg för att hitta ett nytt arbete, så vi låter alla som slutar behålla sina bärbara Apple-datorer.

  Det här händer härnäst

  Jag vill ge er klarhet om detta så snart som möjligt. Vi har anställda i 24 länder, och den tid det tar att reda ut detta varierar beroende på lokala lagar och praxis. Vissa länder kräver att anmälningar om sysselsättning tas emot på ett mycket specifikt sätt. Även om vår process kan variera mellan olika länder har vi försökt att planera omsorgsfullt för varje medarbetare.

  För USA och Kanada kan jag ge klara besked direkt. Inom de närmaste timmarna kommer de av er som behöver lämna Airbnb att få en kalenderinbjudan till ett avslutsmöte med en högre chef på er avdelning. Det var viktigt för oss att kunna informera berörda personer enskilt och personligt, så långt det var juridiskt möjligt. Den sista arbetsdagen för medarbetare som behöver lämna oss i USA och Kanada kommer att vara måndagen den 11 maj. Vi kände att måndag skulle ge folk tid att börja tänka på nästa steg och säga hejdå – vi förstår och respekterar hur viktigt detta är.

  Vissa medarbetare som blir kvar kommer att få en ny roll, och de kommer att få en mötesinbjudan med ämnet "Ny roll" för att få veta mer om den. Ni som blir kvar i Airbnb-teamet från USA och Kanada kommer inte att få någon kalenderinbjudan.

  Kl. 03.00 CEST kommer jag att hålla ett världsmöte med våra team i Asien och Stillahavsregionen. Kl. 09.00 CEST kommer jag att hålla ett världsmöte med våra team i Europa och Mellanöstern. Efter vart och ett av dessa möten fortsätter vi med nästa steg i varje land enligt lokal praxis.

  Jag har bett alla Airbnb-ledare att vänta med att samla sina team tills slutet av veckan av respekt för våra berörda arbetskamrater. Jag vill ge er alla de närmaste dagarna för att ta in detta och jag kommer att hålla en ny frågestund under natten till fredag kl. 01.00 CEST.

  Några sista ord

  Under de senaste åtta veckorna har jag fått lära mig att en kris ger klarhet om vad som verkligen är viktigt. Även om vi har varit med om något omvälvande så är vissa saker tydligare för mig än någonsin tidigare.

  Först och främst är jag tacksam för alla här på Airbnb. Under hela denna jobbiga tid har jag inspirerats av er alla. Även under de värsta omständigheterna har jag sett oss göra vårt allra bästa. Världen behöver mänsklig kontakt nu mer än någonsin och jag vet att Airbnb kommer att klara denna utmaning. Jag tror på det för jag tror på er.

  För det andra uppskattar jag er alla väldigt mycket. Vårt uppdrag handlar inte bara om resor. När vi startade Airbnb var vårt ursprungliga slagord: "Res som en människa." Den mänskliga aspekten var alltid viktigare än resedelen. Vi bryr oss om tillhörighet och i centrum för tillhörighet står kärleken.

  För er som stannar kvar.

  Ett av de viktigaste sätten att hedra de som slutar är att informera dem om att deras arbete har gjort nytta och att de alltid kommer att vara en del av Airbnbs berättelse. Jag är säker på att deras arbete kommer att leva vidare, precis som uppdraget kommer att leva vidare.

  Till er som lämnar Airbnb,

  jag är verkligen ledsen. Ni ska vara medvetna om att det inte är ert fel. Världen kommer aldrig att sluta behöva de egenskaper och begåvningar som ni tog med er till Airbnb … som hjälpte till att bygga Airbnb. Jag vill tacka er, från djupet av mitt hjärta, för att ni delat dem med oss.

  Brian

  Airbnb
  5 maj 2020
  Var detta till hjälp?