Very near on only a short walkNice wiev from the rooom
Nice ROOM at TOP FLOOR Gothenburg
Nice ROOM at TOP FLOOR Gothenburg
1 gäst
1 sovrum
1 säng
1 badrum
1 gäst
1 sovrum
1 säng
1 badrum
Ange antalet vuxna.
Vuxna
1
Ange antalet barn.
Barn
Åldrar 2 - 12
0
Ange antalet spädbarn.
Spädbarn
Under 2
0
maximalt 1 gäst. Spädbarn räknas inte till antalet gäster.
Du debiteras inte ännu
(URL HIDDEN) Mycket trevligt rum med utsikt i en stor våningslägenhet. Privat ingång och privat badrum + toa, ony delas med en annan hyresgäst. Kylskåp, mikrovågsugn, kaffe- och te maskin. 15 minuter med spårvagn till Chalmers, 10 till centrum spårvagn i närheten. Restaurangs och flera affärer i närheten.
translated by Google

(URL HIDDEN)

Very nice room with view in a big etage apartment . Privat entrance and privat bathroom+toa,ony shared with another tenant. fridge, microoven, coffe and tea machine. 15 minutes by tram to Chalmers, 10 to centrum tram near by. Restaurangs and several shops also nearby.

Utrymmet

MAJORNA: Sveriges coola hipsterkvarter som ingen annan har hört talas om. Stockholms Södermalm rankades nyligen som ett av de fem bästa "hippaste" stadsdelarna i Europa av den brittiska webbplatsen TravelSupermarket, men det kommer inte bli en uppenbarelse för många. Så vad sägs om att vi berättade för att den västra svenska staden Göteborg har sin egen hipsterort som är mindre känd utomlands? Steg framåt Majorna ... 1. Invånarna Stoppa oss om du har hört det här innan: Majorna var en gång en arbetarklass, men tack vare sina överkomliga levnadsvillkor började det locka till sig kreativa typer, och så småningom hype som följer med dem. Vissa hävdar att distriktet är hem till det största antalet musikare och konstnärer per capita i något område i Sverige, och medan det är nästan omöjligt att bevisa (vem räknar och hur?) Är det sant att människor i kreativa fält verkar särskilt draget till Område väster om Göteborgs centrum, oavsett om de faktiskt bor där eller inte. Rikard Uddenberg, som äger ett café i området, hävdar att Majornas hipstrar skiljer sig från Stockholms genom att de "gör den gamla Williamsburg-saken och ser ut som någon som var en roadie för Lynyrd Skynyrd 1974" jämfört med huvudstaden version, som "Ser ut som smeden från 1700-talet". Vi låter dig göra ditt eget sinne. Nämnde vi att det finns till och med en svenskt tecknade bok som är en hipster från Majorna? 2. butikerna Var skulle hipsters vara utan att kunna blåsa pengar på dyra saker? Majorna har de vanliga baserna täckta. Om tappning är din sak (och om du är en hipster, är det förmodligen) då Majornas saker från förr (fulländad av Majorna s saker från det förflutna) är fyllda med antikviteter och olika retroartiklar - förvänta sig oförmögna porslinsteppar, de vanliga biljettpris. Fabriken har under tiden "noggrant utvalda begagnade föremål" i form av möbler, kläder och tillbehör samt lokalt tillverkade varor. Beskriven som ett "ansvarsfullt modebibliotek" Klädoteket kan folk hyra kläder och tillbehör istället för att köpa dem. Tillsammans med nya föremål, lagrar de begagnade saker. Och vintage, förstås. Slutligen skulle inget självhäftande hipsterområde vara komplett utan en rekordbutik eller två, och Majorna har förmodligen det bästa i landet i form av den stora flaggskeppsgrenen Bengans på Stigbergstorget. Förpackad vägg till vägg med vinyl, det kan bara vara Sveriges största skivaffär och med butiken inrymd i en gammal biograf som fortfarande har sin neonfasad fasad är det definitivt det coolaste utseende. 3. Hangoutsna Var går äkta hipsters att dricka sitt dyrbara kaffe? Säkert inte Starbucks eller svenska motsvarigheter Espresso House och Wayne. Till skillnad från Södermalm i Stockholm, som innehåller alla tre, finns inga sådana kedjor närvarande i Majorna. Åtminstone inte än. I stället handlar det om den lokala institutionen Kafé Marmelad, som även använder den lämpliga hipstery-slogan "Folkets republik Majorna" på sin uteservering. Då finns Café Kultur, som som namnet antyder, presenterar konstverk av lokala konstnärer på sina väggar, och sätter också på levande musik. Hungriga hipsters gillar inget annat än surt bröd av någon anledning, och Eco-Bakery Cum Pane, komplett med stenugn, tjänar dem bra. Det finns också vegetariska och veganska kaféer aplenty, Crippas Café, som värd värdmusik minst en gång i veckan, som en av dem. 4. De kulturella naven Det är kanske ingen överraskning att Majorna anses vara en uppfödningsplats för kreativa typer när man tar hänsyn till några av de kulturella naven som den kan skryta med. Musikens Hus, en mycket älskad lokal musikplats, räknar med den konstiga svenska psykedeliska rockgruppen Goat bland de senaste artisterna. Det har också en bra lunchbuffé varje vardag - en vegetarisk, naturligtvis. Ner vid vattnet under Älvsborgbron ligger i göteborgens enda juridiska graffitimur, där alla som tycker att de är en konstnär kan komma och gå på att sprida sitt senaste mästerverk. Arbetarna är också väl representerade, med det intilliggande Röda Sten-centret, som innehåller en samtida konstutställningshall och ett konstutrymme. Det har också en restaurang med en populär brunchbuffé. En vegetarisk brunchbuffé. Som om du behövde fråga. 5. Sammankomsterna Om hipster spotting är din sak, så är det två viktiga händelser att se ut i Majorna varje år. Den första är Majorna Megaloppis, den sista söndagen i maj, där nästan alla gator i området blir en stor öppen loppmarknad. Om det finns gott väder som det var förra året så så många som 100 000 människor på plats, många av dem skötsel, tillfälligt eller annars. Tillsammans med en blandning av vintagevaror, skräp, skivor och kanske till och med det udda fyndet, säljer människor också hemlagad mat. Sedan, i augusti är det dags för Way Out West, Sveriges coolaste musikfestival. Medan det inte hölls tekniskt inne i Majorna *, kunde man bokstavligen kasta en sten från Slottskogen parkplats och få den att landa i närliggande hipster gömställe, så vi ska ge det ett pass. Om det råder någon tvekan om sin målmarknad är festivalen helt vegetarian, ISO 20121 hållbarhetscertifierad och har till och med egen alkoholfri bar. * Det är dock en del av Majorna-Linné borough. Skriven av: Lee Roden, The Local
translated by Google

MAJORNA:Sweden's cool hipster neighbourhood that nobody else has heard of.

Stockholm's Södermalm was recently ranked one of the top five "hippest" neighbourhoods in Europe by British website TravelSupermarket, but that won't be a revelation to many. So what if we told you that western Swedish city Gothenburg has its own hipster haven that's less well-known abroad? Step forward Majorna…

1. The inhabitants
Stop us if you've heard this before: Majorna was once a working class neighbourhood, but thanks to its affordable living conditions, it started to attract creative types, and eventually, the hype that comes with them. Some claim the district is home to the largest number of musicians and artists per capita of any area in Sweden, and while that's almost impossible to prove (who's counting, and how?), it's true that people in creative fields seem particularly drawn to the area west of Gothenburg city centre, whether they actually live there or not.
Rikard Uddenberg, who owns a cafe in the area, claims that Majorna's hipsters are different to Stockholm's in that they "do the old Williamsburg thing and look like someone who was a roadie for Lynyrd Skynyrd in 1974", compared to the capital's version, who "look like blacksmiths from the 1700s". We'll let you make up your own mind. Did we mention that there's even a Swedish comic book character who is a hipster from Majorna?

2. The shops
Where would hipsters be without being able to blow money on expensive stuff? Majorna has the usual bases covered. If vintage is your thing (and if you're a hipster, it probably is) then Majornas saker från förr ("Majorna's things from the past") is packed full of antiques and various retro items – expect mismatched porcelain tea sets, the usual fare.
Fabriken meanwhile features "carefully selected second hand items" in the form of furniture, clothing and accessories, as well as locally made goods. Described as a "responsible fashion library" Klädoteket, people can rent clothing and accessories instead of buying them. Along with new items, they stock second hand stuff. And vintage, of course.
Finally, no self-respecting hipster area would be complete without a record store or two, and Majorna boasts arguably the best in the country in the form of the huge flagship branch of Bengans, at Stigbergstorget. Packed wall to wall with vinyl, it may just be the biggest record store in Sweden, and with the shop housed inside an old cinema that still has its neon-fronted facade, it's definitely the coolest looking.

3. The hangouts
Where do real hipsters go to drink their precious coffee? Certainly not Starbucks or Swedish equivalents Espresso House and Wayne's. Unlike Södermalm in Stockholm, which contains all three, none of those chains are present in Majorna. At least not yet.
Instead, it's all about local institution Kafé Marmelad, which even uses the suitably hipstery slogan "the people's republic of Majorna" on its outdoor terrace. Then there's Café Kultur, which as the name hints, features artwork by local artists on its walls, and also puts on live music.
Hungry hipsters like nothing more than sourdough bread for some reason, and eco-bakery Cum Pane, complete with stone oven, services them well. There are also vegetarian and vegan cafes aplenty, Crippas Café, which hosts live music at least once a week, being one of them.

4. The cultural hubs
It's perhaps no surprise that Majorna is considered a breeding ground for creative types when you take into account some of the cultural hubs it boasts. Musikens Hus, a much-loved local music venue, counts the likes of weird Swedish psychedelic rock group Goat among its recent performers. It also has a great lunch buffet every weekday – a vegetarian one, naturally.
Down at the waterfront under the Älvsborg Bridge meanwhile lies Gothenburg's only legal graffiti wall, where anyone who thinks they're an artist can come and have a go at spraypainting their latest masterwork. The professionals are well represented too, with the adjacent Röda Sten centre containing a contemporary art exhibition hall and a performance art space. It also has a restaurant with a popular brunch buffet. A vegetarian brunch buffet. As if you needed to ask.

5. The gatherings
If hipster spotting is your thing, then there are two main events to look out for in Majorna every year. The first is the Majorna Megaloppis, on the last Sunday of May, where virtually every street in the area turns into a huge openair flea market.
If there's good weather as there was last year then as many as 100,000 people descend on the place, many of them sporting beards, coincidentally or otherwise. Along with a mixture of vintage goods, junk, records, and perhaps even the odd bargain, people also sell homemade food.
Then, in August, it's time for Way Out West, Sweden's coolest music festival. While not technically held inside Majorna proper*, you could literally throw a stone from the Slottskogen park venue and make it land in the neighbouring hipster hideout, so we'll give it a pass. In case there was any doubt about their target market, the festival is entirely vegetarian, ISO 20121 sustainability certified, and even has its own alcohol free bar.
*It is part of the Majorna-Linné borough, though.

Written by: Lee Roden, The Local

Gästers åtkomst

Kök och mina katter
translated by Google

Kitchen and my cats

Umgänge med gäster

Fråga gärna vad som helst. Jag är här för dig :-) // Yvonne
translated by Google

Feel free to ask anything.
I´m here for you :-)
// Yvonne


Bekvämligheter
Hiss
Ringklocka / porttelefon
Internet
Tvättmaskin

Husregler
Ingen rökning
Passar inte sällskapsdjur
Inga partyn eller tillställningar
Inte säkert eller lämpligt för barn (0-12 år)

Not allowed to smoke in the room!
SUPERMARKET open late - to eleven every day. Nearby!

Du måste också godkänna
Katt(er) bor i boendet

Avbokningar

17 Omdömen

Exakthet
Kommunikation
Renlighet
Läge
Incheckning
Värde
Användarprofil för Lars -Åke
juni 2016
Hon guide mig runt, gav mig nyckel, sen sågs vi inget mer.

Användarprofil för Alberto
juli 2014
Second time at Yvonne's apartment. Still recommending it.

Användarprofil för Alberto
juni 2014
Yvonne's apartment is in a very nice area of Gothenburg, really close to tram station, and plenty of connections to the center and south archipelago. The room is on the top floor, so it's quite independent from the rest of the dwelling. Yvonne has some cats which are very curious but ever welcoming. A recommended host.

Användarprofil för Alfred Bruno
juli 2017
Wenn man in Göteborg einen Sprachkurs besucht, dann ist das Zimmer von Yvonne gerade zu ideal. Es ist alles da, auch sep. Bad und Wc, es ist sehr ruhig das Zimmer im 6. Stock (Lift) und wenn man Wäsche hat, gibt es die Möglichkeit zu waschen. Tram vor der Haustüre, die Folkuniversitetet ist zu Fuss (2 km) leicht zu erreichen. Wenn ich nochmals ein Zimmer in Göteborg suche, dann wieder bei Yvonne. Von mir kriegt sie 5 Sterne. ***** ! Da Yvonne 4 Katzen hält, die übrigens sehr freundlich sind, darf man natürlich keine Katzenallergie haben. Die Katzen bleiben aber in ihrem Wohnbereich. Alfred Bruno Michel

Användarprofil för Outi
juni 2017
Easy to find. Good connections to center. Recommendation from me

Användarprofil för Julia
januari 2017
My stay at Yvonne's place was overall good! I had the chance of being alone in the huge 2-floor flat she has. The flat has all the amenities you would need and the Majorna area is pretty good as well. It needs to point out that you have to love cats. 5 lovely and fluffy cats will share the apartment with you! In general it has a pleasure and I highly recommend her as a host.

Användarprofil för Olli-Pekka
juli 2016
Rauhallinen paikka. Hyvät liikenneyhteydet.

I´m a teacher for children with special needs and also grandmother for three girls. Living alone in a big flat with 5 cats :-)
Språk: English
Svarsfrekvens: 100%
Svarstid: inom en timme

Grannskapet

Liknande boenden