Hoppa till innehåll

Bästa rekommendationerna om barer från lokalinvånare

Bar
  • 3 lokalinvånare rekommenderar
Bar
  • 3 lokalinvånare rekommenderar
Kafé
$
  • 1 lokalinvånare rekommenderar
Bar
“분위기도 좋고 숙소에서도 가기 좋은 거리로 '객리단길'이라는 전주의 맛집 거리에 있다. 특히 추천 메뉴는 '갈비 플레이트'이다. 가성비가 좋아 저녁으로 먹기 좋다.”
  • 1 lokalinvånare rekommenderar
Bar
“Famous for the night views. It takes about 5 mins from our guestroom by walk, so after you finish your daytime trip, we recommend you to visit this place. CAMERAS are needed!! =)”
  • 1 lokalinvånare rekommenderar
Ölträdgård
$
Koreansk restaurang
$$
“전주 동문길에 위치한곳으로 막걸리집으로 유명하지만 식사도 가능한 곳입니다. 한 상 푸짐하게 즐길 수 있으며 가족상,커플상 등이 있습니다”
  • 1 lokalinvånare rekommenderar
Bar
  • 1 lokalinvånare rekommenderar
Lounge
$$$
  • 1 lokalinvånare rekommenderar