Logotyp för Airbnbs vinteruppdatering 2022
Vinteruppdatering

Nu är det enklare än någonsin att hyra ut på Airbnb

En leende Superhost i Airbnb-appen. Texten informerar oss om att hon heter Myranda, hon har tre års erfarenhet som värd i Little Rock och hennes Airbnb-betyg är 4,96 stjärnor av 5.

Airbnb Start: Det nya, enkla sättet att komma igång

Vem som helst kan lägga upp sitt boende på Airbnb – och börja tjäna pengar – med kostnadsfri personlig vägledning varje steg på vägen.
En telefon visar ett popup-fönster som lyder: Få personlig vägledning från en Superhost. Ovanför denna titel ser vi Superhosten Myranda, omgiven av fler cirklar med leende Superhosts.

Texten på skärmen lyder: Vi matchar dig med en erfaren värd. De guidar dig via chatt eller video när du lägger upp ditt boende på Airbnb. Du kan också börja på egen hand och bli matchad senare.

Två knappar nedanför ger möjlighet att antingen matchas med en Superhost eller börja på egen hand.

Få personlig vägledning från en Superhost

Bli matchad med din egen Superhost – en erfaren värd som ger praktisk hjälp från din första fråga till din första gäst. De är tillgängliga via telefon, video eller chatt i över 80 länder.
En telefon visar en titel som säger: Välj vem du vill välkomna som första gäst. Värdar kan antingen välja att välkomna vilken Airbnb-gäst som helst, eller välja att välkomna en erfaren gäst. Knappen Erfaren gäst har valts.

En erfaren gäst till din första bokning

För att hjälpa dig att känna dig mer bekväm första gången du är värd har du nu möjlighet att välkomna en erfaren gäst – någon som genomfört minst tre vistelser och har bra omdömen på Airbnb.
En telefon visar fliken Idag för Airbnb-värdar med olika inställningar för att de ska kunna hantera sin annons, till exempel ett kalenderverktyg. I den nedre halvan av skärmen finns alternativ för nya värdar att chatta med sin Superhost eller få tillgång till specialiserat stöd från Airbnb. Detta genom att helt enkelt trycka på knappen på sin skärm.

Specialiserat stöd från Airbnb

Med bara ett knapptryck kan nya värdar nå våra specialutbildade kundtjänstmedarbetare för att få hjälp med allt från kontoproblem till att få betalt. I nuläget är de tillgängliga på 42 språk.
Ett ordmärke för AirCover för värdar

Vi inför ännu fler skydd

Identitetsverifiering av gäster

Vårt omfattande verifieringssystem kontrollerar uppgifter som namn, adress, officiellt ID med mera för att bekräfta identiteten på gäster som bokar på Airbnb.

Granskning av bokningar

Vår egenutvecklade teknik analyserar hundratals faktorer i varje bokning och blockerar vissa bokningar som visar en hög risk för störande fester och skada på egendom.

Egendomsskydd på 3 miljoner USD

Airbnb ersätter dig för skador som orsakats av gäster på ditt boende och dina tillhörigheter och inkluderar dessa specialiserade skydd:

Konst och värdesaker

Airbnb kommer att återställa, ersätta eller betala dig för skadad konst eller värdesaker.

Bil och båt

Vi skyddar bilar, båtar och andra fartyg som du parkerar eller förvarar i ditt hem.

Husdjursskador

Vi betalar för att reparera skador som orsakats av en gästs husdjur.

Inkomstförlust

Om du måste avboka Airbnb-bokningar på grund av skador orsakade av gäster får du kompensation för förlorad inkomst.

Djuprengöring

Vi ersätter dig för extra städtjänster som behövs efter en gästs vistelse – till exempel professionell mattrengöring.

Ansvarsförsäkring på 1 miljon USD

Du är skyddad om en gäst mot förmodan skadas eller om hens tillhörigheter skadas eller stjäls.

Trygghetslinje dygnet runt

Om du någonsin känner dig otrygg ger vår app dig tillgång till specialutbildade säkerhetsmedarbetare dygnet runt.

Få fullständig information om hur AirCover för värdar skyddar dig och eventuella undantag som gäller.

Endast Airbnb ger dig AirCover

AirbnbKonkurrenter
Identitetsverifiering av gäster
Granskning av bokningar
Egendomsskydd på 3 miljoner USD
Konst och värdesaker
Bil och båt
Husdjursskador
Inkomstförlust
Djuprengöring
Ansvarsförsäkring på 1 miljon USD
Trygghetslinje dygnet runt

Jämförelsen bygger på offentlig information och kostnadsfria erbjudanden från toppkonkurrenter per 2022.

Airbnb-kategorier: Fler typer av unika boenden

Idag presenterar vi sex nya kategorier och förbättrar den personliga anpassningen.
Nytt
Bra fynd som lagts till på Airbnb under de senaste 10 veckorna.
På toppen
Boenden cirka 3 000 meter över havet, ofta med fantastisk utsikt.
Populära
Högt betygsatta boenden som får mycket uppmärksamhet på Airbnb.
Rullstolsvänligt
Verifierad för ingångar utan nivåskillnader till hemmet, badrum och sovrum.
Spel och lek
Platser med lekrum, vattenrutschbanor med mera.
Hanok
Traditionella koreanska hus tillverkade i naturmaterial.
En bärbar dator och en telefon visar Airbnbs hemsida med två rader boenden med från en ny kategori från Airbnbs vinteruppdatering som heter Nytt, som har boenden som lagts till på Airbnb under de senaste 10 veckorna.En bärbar dator och en telefon visar Airbnbs hemsida med två rader med boenden från en ny kategori från Airbnbs vinteruppdatering som heter På toppen, som har boenden på hög höjd, cirka 3 000 meter över havet.En bärbar dator och en telefon visar Airbnbs hemsida med två rader med boenden från en ny kategori från Airbnbs vinteruppdatering som heter Populära, som har boenden som fått många visningar nyligen.En bärbar dator och en telefon visar Airbnbs hemsida med två rader med boenden från en ny kategori från Airbnbs vinteruppdatering som heter Rullstolsvänligt, som har rullstolsvänliga boenden med bekräftad tillgång till sovrum och badrum utan nivåskillnader.En bärbar dator och en telefon visar Airbnbs hemsida med två rader med boenden från en ny kategori från Airbnbs vinteruppdatering som heter Spel och lek, som har boenden med roliga aktiviteter som lekrum, vattenrutschkanor, basketplaner och mycket mer.En bärbar dator och en telefon visar Airbnbs hemsida med två rader med boenden från en ny kategori från Airbnbs vinteruppdatering som heter Hanok, som är traditionella sydkoreanska boenden i 1300-talsstil byggda i naturmaterial.
Nytt
Förbättrad anpassning
Vi gör kategorierna vi visar dig ännu mer relevanta. Om du till exempel söker efter boenden i Napa kommer vi att visa dig vingårdar nästa gång du öppnar appen.
Mer information
Du hittar också mer information om varje boende när du bläddrar. Boenden i kategorin Nationalparker visar till exempel avståndet till parkens ingång.

Ytterligare uppgraderingar för värdar

Enklare anspråksprocess för AirCover för värdar

Värdar kan nu skicka in en begäran om ersättning med bara några enkla steg samt spåra dess status under fliken Idag.

Vi presenterar snabb betalning

Värdar kan nu välja att ta emot utbetalningar till sitt betalkort på 30 minuter eller mindre (endast tillgängligt i USA).

Mer detaljerade omdömen

Gäster och värdar kan nu lägga till taggar i sina omdömen för att ge mer specifika uppgifter gällande en vistelse.

Skydd mot vedergällningsomdömen

Vi har utökat skälen till att ett omdöme kan bestridas och tillåter värdar att begära borttagande av eventuella vedergällningsomdömen i sin historik.

Grundregler för gäster

Enklare grundregler, som stöds av starkare ansvarspolicyer, hjälper till att säkerställa att gäster behandlar varje boende med omsorg och respekt.

Mer kontroll över kategorier

Från och med början av 2023 kommer värdar att kunna se vilken kategori deras boende tillhör och lägga till kategorispecifika uppgifter i annonsen.