AirCover för värdar

Skydd från början till slut.
Alltid inkluderat och alltid gratis.
Endast på Airbnb.

Identitetsverifiering av gäster

Vårt omfattande verifieringssystem kontrollerar uppgifter som namn, adress, officiellt ID med mera för att bekräfta identiteten på gäster som bokar på Airbnb.

Granskning av bokning

Vår egenutvecklade teknik analyserar hundratals faktorer i varje bokning och blockerar vissa bokningar som visar en hög risk för störande fester och skada på egendom.

Egendomsskydd på 3 miljoner USD

Om gäster inte betalar för den skada som orsakats på ditt boende och dina tillhörigheter finns ett egendomsskydd för värdar på plats för att hjälpa till att ersätta kostnader på upp till 3 miljoner USD, inklusive dessa specialiserade skydd:

Konst och värdesaker

Få ersättning för skadad konst eller värdesaker.

Bil och båt

Få ersättning för skador på bilar, båtar och andra fartyg som du parkerar eller förvarar i ditt boende.

Husdjursskador

Få ersättning för skador som orsakats av en gästs husdjur.

Inkomstförlust

Om du måste avboka Airbnb-bokningar på grund av gästskador kommer du att kompenseras för förlorad inkomst.

Djuprengöring

Få ersättning för extra städtjänster som krävts för att ta bort fläckar och röklukt.

Ansvarsförsäkring på 1 miljon USD

Skydd om en gäst mot förmodan skulle skadas eller om gästens tillhörigheter skulle skadas eller stjälas.

Trygghetslinje dygnet runt

Om du någonsin känner dig otrygg ger vår app dig tillgång till specialutbildade säkerhetsmedarbetare dygnet runt.

Få fullständig information om hur AirCover för värdar skyddar dig och eventuella undantag som gäller.

Endast Airbnb ger dig AirCover

Airbnb
Konkurrenter
Identitetsverifiering av gäster
Granskning av bokning
Egendomsskydd på 3 miljoner USD
Konst och värdesaker
Bil och båt
Husdjursskador
Inkomstförlust
Djuprengöring
Ansvarsförsäkring på 1 miljon USD
Trygghetslinje dygnet runt
Jämförelsen bygger på offentlig information och kostnadsfria erbjudanden från toppkonkurrenter till och med oktober 2022.

Svar på dina frågor

Hittar du inte det du söker? Besök vårt hjälpcenter.

Det superenkla sättet att hyra ut på Airbnb

Airbnb Start gör det enklare att hyra ut ditt boende på Airbnb, med praktisk hjälp från en Superhost från din första fråga till din första gäst.