AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Skydd från början till slut. Gratis för alla värdar. Endast på Airbnb.

Ansvarsförsäkring på 1 miljon USD

Du är skyddad – även i det sällsynta fall en gäst skadas.

Egendomsskydd för 1 miljon USD

Vi täcker skador på ditt boende och dina saker som orsakats av gäster, inklusive värdesaker.

Skador orsakade av husdjur

Oroa dig inte: oväntade skador som orsakats av fyrbenta gäster är täckta.

Djuprengöringsskydd

Vi kompenserar dig för oväntade rengöringskostnader.

Skydd mot förlorad inkomst

Airbnb ersätter förlorad inkomst om du avbokar bekräftade bokningar på grund av skador.

14 dagars inlämningsperiod

Du har 14 dagar på dig att rapportera skador – även om du är fullbokad.

Snabbare ersättningar

Värdar får snabbare ersättning för skador orsakade av gäster (9 dagar i genomsnitt).

Snabb hjälp för Superhosts

Superhosts får tillgång till en dedikerad supportlinje med prioriterad hjälp.

Endast Airbnb ger dig AirCover

AirbnbKonkurrenter
Ansvarsförsäkring på 1 miljon USD
Egendomsskydd för 1 miljon USD
Skador orsakade av husdjur
Djuprengöringsskydd
Skydd mot förlorad inkomst
14 dagars inlämningsperiod
Snabbare ersättningar
Snabb hjälp för Superhosts
Fördelar med AirCover jämfört med de som erbjuds gratis av våra främsta konkurrenter.
Alltid inkluderat och alltid gratis när du är värd.

Svar på dina frågor

Hittar du inte det du söker? Besök vårt hjälpcenter.
Läs mer om AirCover och allt det har att erbjuda, tillsammans med villkoren, .

Testa att vara värd på Airbnb

Gör oss sällskap. Vi hjälper dig varje steg på vägen.