Det är värdskapet som
gör Airbnb till
Airbnb

Att hyra ut min studiolägenhet har förändrat mitt liv och gett mig minnesvärda upplevelser och möten med människor.
Värd i Milano
Att vara värd för mitt boende tillät mig att bli entreprenör och gav mig ekonomisk frihet.
Värd i Atlanta
Vi kan hålla vår kultur vid liv genom att vara värd för vår upplevelse där vi gör pasta.
Värd i Palombara Sabina
Airbnb har tillåtit mig att skapa mitt eget jobb och att göra det jag älskar – att ta hand om gäster i mitt eget hem.
Värd i Chiang Mai
Att hyra ut mitt beduintält har introducerat mig till människor runt om i världen.
Värd i Wadi Rum
Jag älskar att hyra ut mitt ekoboende så att människor kan komma närmare naturen och sina nära och kära.
Värd i Paraty
Frågor om värdskapet?
Fråga en Superhost.

AirCover

Skydd från början till slut. Gratis för alla värdar. Endast på Airbnb.

Skydd från början till slut.
Gratis för alla värdar.
Endast på Airbnb.

Utforska AirCover

Prova att vara värd på
Airbnb

Gör oss sällskap. Vi hjälper dig varje
steg på vägen.