Hoppa till innehåll
Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Bekämpa fördomar och vara välkomnande

  Förstå diskriminering, plus få strategier för att ta itu med omedvetna fördomar.
  Av Airbnb den 26 dec. 2019
  11 minuters läsning
  Uppdaterad 13 maj 2021

  Huvudpunkter

  • Fördomar existerar till stor del på en undermedveten nivå

  • Använd objektiva kriterier för att utvärdera potentiella gäster, t.ex. antalet omdömen på deras profil

  • Fundera över varför du avvisar en gäst – hade du velat förklara varför du gör det ansikte mot ansikte?

  • Välkomna gäster från olika samhällsskikt och nämn det i din profil

  • Upptäck mer i vår fullständiga guide för att ta ditt värdskap till nästa nivå

  Airbnb anser att resor kan bidra till att främja samhörighet och skapa en öppnare och mer inkluderande värld. Diskriminering är ett mycket verkligt hinder för den samhörigheten, vilket är anledningen till att det är så viktigt att ta itu med det, och att arbeta för en värld där alla kan höra hemma överallt.

  För att hjälpa värdar och gäster att förstå diskriminering och de fördomar som ligger bakom, har Airbnb arbetat med de framstående socialpsykologerna Dr. Robert W. Livingston från Harvard University och Dr. Peter Glick från Lawrence University. Riktlinjerna och bästa praxis i denna artikel inspirerades av deras forskning och kunskap.

  Fördomar kontra diskriminering: Vad är skillnaden?

  "Fördomar" avser känslor eller antaganden om en person baserat på saker som etnicitet, sexuell läggning, fysiska karaktärsdrag eller sociala grupp. "Diskriminering" är när du beter dig annorlunda mot någon baserat på deras grupptillhörighet. Fördomar leder inte alltid till diskriminering, men det är oftast där diskrimineringen börjar.

  Vad är indirekta fördomar?

  Fördomar existerar till stor del på en undermedveten nivå och kallas ofta "indirekta fördomar". Indirekta fördomar kan påverka hur vi behandlar människor, vilket får oss att diskriminera – ibland utan att ens inse det.

  Könsbaserade fördomar och fördomar mot HBTQ-personer

  Könsroller är djupt rotade i samhället och oavsett om vi är medvetna om det eller inte, så använder de flesta av oss dem för att bestämma hur vi tycker att människor ska agera. Könsstereotyper har betydande konsekvenser för HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer) eftersom deras identitet utmanar samhälleliga normer.

  Oavsett var du står när det gäller köns- och HBTQ-frågor så är det viktigt att komma ihåg att gästfrihet gentemot andra inte kräver att du anammar deras åsikter eller livsstil.

  Stereotypernas roll

  Ett av de sätt som fördomar visar sig är genom stereotyper. En stereotyp är en allmänt delad men alltför förenklad eller överdriven bild eller uppfattning av en viss typ av person. Alla använder stereotyper i viss utsträckning – ibland medvetet, ibland omedvetet. Att ha stereotyper om olika grupper av människor kan ofta leda till diskriminerande beteende, allt från oavsiktliga förolämpningar till extrema fall av orättvisa.

  Så kan du vidta åtgärder

  Diskriminering strider mot Airbnbs kärnvärden och är förbjuden på vår plattform. Lyckligtvis är den kontrollerbar och kan undvikas, även när den härrör från indirekta fördomar. Här följer några steg som varje värd kan vidta för att skapa en mer inkluderande community:

    • Tala om det. Lägg till ett meddelande i din profil där du berättar att du välkomnar gäster från alla samhällsskikt. Detta signalerar inte bara till gäster att de är välkomna, det kan också inspirera andra värdar att ta till sig värderingar av mångfald och inkludering.
    • Använd samma standarder för alla. Skapa en uppsättning objektiva kriterier som du använder för att utvärdera varje potentiell gäst, varje gång. Det kan vara antalet omdömen de har eller hur många personer som de reser med. Om dina kriterier är inkonsekventa från situation till situation kan fördomar smyga sig in i ditt beslutsfattande.
    • Fatta medvetna beslut. Innan du godkänner eller avvisar en förfrågan från en gäst ska du avgöra varför du har fattat beslutet och utmana dig själv att ge en fullständig förklaring. Fråga dig själv om du skulle vara bekväm med att behöva berätta för gästen ansikte mot ansikte varför hens förfrågan avvisades.
    • Öva på empati. Det kanske låter uppenbart, men empati är viktigt. Föreställ dig att du är i någon annans skor och försök förstå hur de kanske känner sig. Tänk på den smärta, obehag och förödmjukelse som någon kan känna när denne nekas möjligheten att boka ett ställe enbart för att hen är annorlunda.
    • Gör dig av med fördomar. Ett av de få bevisade sätten att faktiskt bli av med indirekta fördomar är att söka upp upplevelser och information som motsäger stereotyperna. Kom ut ur din trygga bubbla och träffa olika typer av människor. Godkänn Airbnb-gäster från olika samhällsskikt. Positiv kontakt och socialt samspel kan minska fördomar.

    Hjälp alla gäster att känna sig välkomna

    Överväg att skriva i din profil att du välkomnar gäster från alla samhällsskikt.
    Uppdatera din profil

    Huvudpunkter

    • Fördomar existerar till stor del på en undermedveten nivå

    • Använd objektiva kriterier för att utvärdera potentiella gäster, t.ex. antalet omdömen på deras profil

    • Fundera över varför du avvisar en gäst – hade du velat förklara varför du gör det ansikte mot ansikte?

    • Välkomna gäster från olika samhällsskikt och nämn det i din profil

    • Upptäck mer i vår fullständiga guide för att ta ditt värdskap till nästa nivå
    Airbnb
    26 dec. 2019
    Var detta till hjälp?