Airbnb × PICC (People's Insurance Company of China)

Värdförsäkringen för Kina

På det kinesiska fastlandet ger vi inte bara värdar för boenden och upplevelser möjlighet att arbeta effektivt, oberoende och framgångsrikt genom Airbnb. Vi samarbetar också med People's Insurance Company of China (PICC) för att tillhandahålla den kinesiska värdförsäkringen. Försäkringen omfattar tre program: [den kinesiska egendomsförsäkringen för värdar] (#host_property_insurance), [den kinesiska värdförsäkringen] (#host_protection_insurance) och [den kinesiska upplevelseförsäkringen] (#experience_protection_insurance) för att göra försäkringsanspråksprocessen enklare, tryggare och säkrare. Granska följande för att få veta mer om den täckning du kommer att få.

Vilka är fördelarna?

Omfattande skydd

Skydda ditt boende och relaterad egendom, samt dina gästers och tredje parts säkerhet.

Högsta belopp

 • Den kinesiska egendomsförsäkringen för värdar på upp till 1 000 000 CNY
 • Den kinesiska värdförsäkringen på upp till 5 000 000 CNY
 • Den kinesiska upplevelseförsäkringen på upp till 5 000 000 CNY

Professionellt stöd

 • PICC:s skaderegleringsteam samarbetar med Sedgwick China Co., Ltd för att tillhandahålla sina exklusiva tjänster tillsammans
 • Airbnbs kundtjänst tillhandahåller svar på dina frågor och nödvändiga personliga tjänster

Egendomsförsäkringen för värdar i Kina

Täckning:

 • Skada på ditt boende som orsakats av gäster
 • Skada på dina tillhörigheter som orsakats av gäster
 • Skada på ditt boende eller dina tillhörigheter som orsakats av en gästs djur eller husdjur (t.ex. en ledarhund)
 • Förlust av intäkter för alla bokningar som orsakats av en olycka, upp till högst 10 000 CNY

Undantag från täckning

 • Stöld av kontanter och värdepapper (t.ex. bankväxlar, aktier)
 • Vanligt slitage
 • Kroppsskada eller skada på egendom som drabbat gäster eller tredje part (detta kan täckas av värdförsäkringen för Kina)
 • Fläckar, mögel, osv. i boendet
 • Naturkatastrofer
 • Annat

Anspråksprocessen

1. Prata med din gäst

Under förhandlingsperioden (60 dagar) kan värden först prata med gästen om eventuella skador på boendet som orsakats av gästens vårdslöshet via lösningscentret. Du kan initiera ett anspråk mot gästen baserat på beloppet för förlusten.

För anspråk efter förhandlingsperioden, men fortfarande inom den lagstadgade försäkringsperioden (två år), kan du klicka här för att lämna in direkt till PICC.

2. Lämna in ett försäkringsanspråk

Om förhandlingarna inte lyckas kan värden lämna in en anspråksansökan till PICC via Ansökningshistorik i lösningscentret. Airbnb kommer samtidigt att vidarebefordra anspråksansökan till PICC.

3. Följ upp med PICC

Efter att ha granskat och registrerat ärendet kommer PICC att kontakta värden med hjälp av en tredje part i form av ett oberoende skaderegleringsföretag (Sedgwick China Co.,Ltd) för att slutföra den efterföljande processen för försäkringsanspråk.

För anspråk före 1 augusti 2020 kommer de, om förhandlingen misslyckas, fortfarande att behandlas av Airbnbs team och kommer inte att skickas till PICC.

Värdförsäkringen för Kina

Täckning

 • Ditt juridiska ansvar för kroppsskada som drabbar gäster eller tredje part
 • Ditt juridiska ansvar för skador på egendom som tillhör gäster eller tredje part

Undantag från täckning

– Skada på egendom eller kroppsskada som orsakats avsiktligt (inte en olycka) – Skada på ditt boende eller dina ägodelar (kan vara skyddad av egendomsförsäkringen för värdar i Kina) – Annat (sjukdomar såsom allergier, eksem, epilepsi, osv.)

Anspråksprocessen

1. Lämna in ett försäkringsanspråk

Fyll i och lämna in en anspråksansökan baserad på din faktiska skada (olyckan måste ha inträffat den 1 augusti 2020 eller senare). Airbnb kommer därefter att registrera din anspråksansökan och vidarebefordra den till PICC.

2. Uppföljning med ett bedömningsföretag (Sedgwick China Co., Ltd) som agerar som tredje part

Efter att ha granskat och registrerat ärendet kommer PICC att kontakta dig med hjälp av en tredje part i form av ett oberoende skaderegleringsföretag (Sedgwick China Co.,Ltd) för att slutföra den efterföljande processen för försäkringsanspråk.

Upplevelseförsäkringen för Kina

Täckning

– Ditt juridiska ansvar vid kroppsskada som drabbar deltagare eller tredje part – Ditt juridiska ansvar vid skada på egendom som tillhör deltagare eller tredje part

Undantag från täckning

– Kroppsskada eller skada på egendom som gjorts avsiktligt (inte en olycka) – Skada på en värds personliga egendom, saknade eller stulna föremål under ett tillfälle av en upplevelse – Den del av upplevelsen som involverar flygplan och transport (denna del har en försäkring knuten till transport, t.ex. bilförsäkring) – Fysiskt krävande aktiviteter eller extremsporter som bergsklättring och bungyjump – Annat

Anspråksprocessen

1. Lämna in ett försäkringsanspråk

Fyll i och lämna in en anspråksansökan baserad på din faktiska skada (olyckan måste ha inträffat den 1 augusti 2020 eller senare). Airbnb kommer därefter att registrera din anspråksansökan och vidarebefordra den till PICC.

2. Uppföljning med ett bedömningsföretag (Sedgwick China Co., Ltd) som agerar som tredje part

Efter att ha granskat och registrerat ärendet kommer PICC att kontakta dig med hjälp av en tredje part i form av ett oberoende skaderegleringsföretag (Sedgwick China Co.,Ltd) för att slutföra den efterföljande processen för försäkringsanspråk.

Vanliga frågor

Varför skapades värdförsäkringen för Airbnb China?

Som en global plattform för delning av boende värdesätter vi användarupplevelsen och värdars röst i alla länder och regioner. Med flera hundratusentals aktiva boenden och tusentals upplevelser på det kinesiska fastlandet måste vi tillhandahålla överlägsen, lokaliserad försäkringstäckning till den stora grupp av boende- och upplevelsevärdar som står bakom oss.

Vad omfattas av denna försäkring?

Värdförsäkringen för Airbnb China gäller för bokningar och upplevelser belägna på det kinesiska fastlandet (exklusive Hongkong (SAR), Macao (SAR) och Taiwan). Den kinesiska egendomsförsäkringen för värdar gäller för bokningar som inte har avbokats och som sträcker sig längre än en natt på det kinesiska fastlandet. Alla problem som kräver försäkringsskydd och som orsakats av en gästs vistelse i boendet eller deltagande i en upplevelse under tiden för bokningen kan omfattas av den kinesiska värdförsäkringen och den kinesiska upplevelseförsäkringen (gäller från och med den 1 augusti 2021).

Hur lämnar värdar för boenden eller upplevelser in ett försäkringsanspråk?
 1. Gör ett anspråk mot din gäst via plattformen eller lämna in ett anspråk till PICC så snart som möjligt efter olyckan. Påminn din gäst eller upplevelsedeltagare om att omedelbart kommunicera med dig och ge feedback om incidenten.
 2. Om inredningen i ditt boende har skadats bör du omedelbart genomföra en inspektion på plats.
 3. Det är viktigt att du omgående samlar in så mycket bevis som möjligt, som fotografier eller videoklipp, eller polisens utredningsintyg, så att du kan lämna in tillräcklig stödjande information när du lämnar in ditt anspråk.
 4. Vidta aktiva åtgärder efter en olycka: Ring nödnummer 110, 120 eller 119 för att få omedelbar hjälp.
Hur hanteras problem som är relaterade till försäkringsanspråk?

Du kan kontakta Marsh supportteam för reklamationer för mer information om täckning via e-post CN.Airbnb@marsh.com eller på telefon [400 622 8012](tel: 4006228012). Öppettiderna är från 9.30 till 17.30 på vardagar. PICC kommer att på ett professionellt sätt bedöma om det kan försäkras, baserat på specifika fall. E-postadressen till PICC är airbnbclaim@piccsh.com, telefonnumret är [021-95518] (tel:021-95518) (För lokala användare utanför Shanghai ska du knappa in riktnummer 021 först. Vänligen informera supportpersonalen om att du är Airbnb-värd eller -gäst). Supportlinjen är öppen dygnet runt. Under storhelger kommer kundsupportärenden att skickas till ett specialteam för behandling, och de kommer att svara direkt.

Vilken typ av försäkringsbolag är PICC?

Partner för "värdförsäkringen för Kina" är PICC, ett statsägt försäkringsbolag för egendom med lång historia och omfattande inflytande i Kina. De arbetar med en stor bredd av företag, har gott renommé i branschen och är i spetsen av den globala fastighetsförsäkringsmarknaden.