TRYGGHET

Hur Airbnb skyddar värdar

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att skydda dig, ditt boende och dina gäster.

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att skydda dig, ditt boende och dina gäster.

Var värd för bra gäster

Rättvisa omdömen åt båda hållen

För att hjälpa till att bygga förtroende och rykte på Airbnb, ger gäster och värdar varandra omdömen efter varje slutförd bokning.

Innan du är värd för en gäst kan du kolla in hans eller hennes omdömen från andra värdar.

Enkel gästkommunikation

Om du vill ställa frågor eller sätta förväntningar inför en vistelse kan du lära känna gäster i förväg med vårt säkra meddelandeverktyg.

Bokningskrav

Du kan kräva att varje gäst tillhandahåller ID till Airbnb innan de bokar med dig. Du får också möjlighet att granska bokningar i förväg eller lägga till extra kontroller gällande vem som kan boka.

Som en ytterligare kontroll screenas varje Airbnb-bokning avseende risk och vi annullerar eventuella misstänkta bokningar.

Ditt boende, dina regler

För att hjälpa till att sätta förväntningar kan du lägga till husregler som gäster måste godkänna före bokning, till exempel restriktioner gällande rökning och evenemang.

Om en gäst bryter mot en av dessa regler när de väl har bokat kan du annullera bokningen.

Hur är våra avgifter i jämförelse?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Värds serviceavgift (per bokning)
3-5%
5%
15-20%
Alltid gratis att annonsera
Inga avgifter för behandling av kreditkort
Skydd på upp till 1 miljon USD mot skador på egendom ingår
Senast uppdaterad juni 2018
Jag har lärt mig att människor är bra. Jag kan lita på människor.
Jag har lärt mig att människor är bra. Jag kan lita på människor.

Milaida är värd i Puerto Rico för att tjäna extra pengar.

Milaida är värd i Puerto Rico för att tjäna extra pengar.

Lär dig hur de agerar värd
Jag har lärt mig att människor är bra. Jag kan lita på människor.
Jag har lärt mig att människor är bra. Jag kan lita på människor.

Milaida är värd i Puerto Rico för att tjäna extra pengar.

Milaida är värd i Puerto Rico för att tjäna extra pengar.

Lär dig hur de agerar värd

Var värd med tillförsikt

Skydd för egendomsskador upp till 1 miljon USD

I de sällsynta fall egendomsskador uppstår tillhandahåller Airbnbs värdgaranti ett kostnadsfritt skydd mot egendomsskada på upp till 1 000 000 USD för varje bokning, varje gång. Fordringar kan registreras direkt via vårt lösningscenter.

Försäkring mot olyckor

Airbnb tillhandahåller gratis värdförsäkring som täcker ansvarsskador upp till 1 000 000 USD. Den här försäkringen är till för den osannolika händelsen att någon gör en fordran eller ett anspråk mot dig för kroppsskada eller egendomsskada som uppstått i ett boende eller i en Airbnb-fastighet under en vistelse.

Helt gratis täckning
Gäller automatiskt för varje bokning
Fordringar kan lämnas in direkt via Airbnb

Vi finns här för dig dygnet runt

Vad vårt team kan göra för dig

Vårt globala team står redo dygnet runt för att stödja dig och dina gäster via telefon, e-post och live-chatt.

Hjälp med ombokning
Återbetalningar
Återbetalningar
Fordringar gällande Värdgaranti och Värdförsäkring
Medling

Resenärer gjorde 49 miljoner resor med Airbnb år 2017. Endast 1 av 25 000 resulterade i ett betydande skadeståndsanspråk.

Resenärer gjorde 49 miljoner resor med Airbnb år 2017. Endast 1 av 25 000 resulterade i ett betydande skadeståndsanspråk.

Svar på dina frågor

Vad krävs av gäster före bokning?

Vi ber alla som använder Airbnb om viss information innan de reser med oss. Gäster måste fylla i denna information fullständigt innan de kan göra en bokningsförfrågan. Denna information hjälper dig att veta vem du kan förvänta dig och hur du kontaktar gästen.

Airbnbs krav för gäster inkluderar: • Fullständigt namn • E-postadress • Bekräftat telefonnummer • Inledande meddelande • Godkännande av dina husregler • Betalningsinformation

Gäster förväntas ha ett profilfoto, men det är inget krav. Du kan också kräva att gäster tillhandahåller ID innan de bokar ditt boende.

Hur fungerar omdömen?

Alla omdömen på Airbnb är skrivna av värdar och resenärer från vårt copmmunity, så varje omdöme du ser bygger på en vistelse som en gäst genomfört i en värds boende.

Du har 14 dagar efter utcheckning på dig att skriva ett omdöme för en vistelse och du kan redigera ditt omdöme i upp till 48 timmar efter inlämning, såvida inte din gäst slutför sitt omdöme. När ni båda slutför era omdömen, eller 14 dagar gått, publiceras omdömena.

Du kan hitta dina omdömen från gäster när som helst och när du bokas av en gäst kan du kolla in hans eller hennes omdömen från tidigare värdar.

Vad gör jag om en gäst har sönder något i mitt boende?

Om en gäst har sönder något och du måste göra en fordran kan du göra det i vårt Lösningcenter inom 14 dagar efter din gästs utcheckningsdatum eller innan nästa gäst checkar in, beroende på vilket som inträffar först.

Om din gäst godkänner det belopp du begärt skickar vi utbetalningen om 5-7 arbetsdagar.

Om din gäst avböjer eller inte svarar inom 72 timmar kan du involvera Airbnb i ditt ärende. Om vi behöver ytterligare dokumentation har du 72 timmar på dig att tillhandahålla denna dokumentation.

De flesta fordringar kommer att lösas inom en vecka. Vi kommer att se till att du och din gäst representeras rättvist, och om vi kommer fram till att du är skyldig pengar skickar vi dem till dig i en separat utbetalning.

Vad gör jag om jag inte känner mig bekväm med att vara värd för en gäst?

Om en gäst bryter mot en av de husregler som du har angett, eller har gjort dig otrygg genom sina handlingar, kan du avböja din bokningsförfrågan eller annullera bokningen.

Innan du har godkänt en bokning

Du kan avböja en individuell bokningsförfrågan utan att det påverkar placeringen för din annons i sökresultat negativt. Om du avböjer många eller de flesta bokningsförfrågningar kan det påverka placeringen för din annons i sökresultat negativt.

När du har godkänt en bokning

Om du redan har godkänt bokningen kan du annullera den. Du kan bli föremål för påföljder om gästen inte har brutit mot några husregler.

Vad är skillnaden mellan Airbnbs värdgaranti och värdförsäkring?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Redo att börja som värd?

Redo att börja som värd?