Värdförsäkringen för Japan

Skydd för varje värd. Varje boende. Varje gång.

Vad täcks?

Värdförsäkringen för Japan kan ge täckning på upp till 100 miljoner JPY om egendom eller ett boende som ägs av värden skadas på grund av en gästs vistelse. Den kan också ge täckning om värden ådrar sig ansvar eller kostnader i samband med skada på egendom eller kroppsskada som drabbat gästen eller tredje part.

Värdförsäkringen för Japan kan täcka:

  • Fall där boendet som ägs av värden skadas på grund av gästens vistelse
  • Fall där värden hålls ansvarig för kroppsskada som drabbat gästen eller tredje part
  • Fall där värden hålls ansvarig för skada på egendom som drabbat gästen eller tredje part
  • Kostnadstäckning i fall där värden ådrar sig vissa kostnader i samband med skada på egendom eller kroppsskada som drabbat gästen eller tredje part
  • Kostnader för att återställa egendom som har fläckats eller kräver luktborttagning

Värdförsäkringen för Japan omfattar inte:

  • Värdens likvida medel
  • Skador som orsakats på grund av en avsiktlig handling av värden
  • Rimligt slitage
  • Normala städkostnader
Försäkringen är begränsad till värdar för vistelser i Japan. Värdar måste vara licensierade eller på annat sätt tillåtna att bedriva boendedelningsverksamhet i enlighet med gällande lag för att försäkringen ska gälla. Värdar som söker ersättning från värdförsäkringen i Japan samtycker till att samarbeta med Airbnb och försäkringsbolaget, inklusive att tillhandahålla dokumentation kring den påstådda skadan, samt gå med på att inspektioner genomförs i de sällsynta fall detta är nödvändigt.

Vissa typer av egendom är föremål för begränsat skydd. Värdar bör överväga att säkra eller avlägsna värdesaker när de hyr ut sitt boende och överväga att teckna en oberoende försäkring för att täcka sådana föremål.

Betalningar från värdförsäkringen för Japan sker enligt vissa villkor och med vissa begränsningar och undantag. Om du vill ha mer information kan du besöka sidan för värdförsäkringen för Japan.

För att begära en kopia av hela försäkringen kan du kontakta Aon Japan Ltd. och inkludera din Airbnb-kontoinformation.

Så lämnar du in ett anspråk

För värdar med skadeståndsanspråk gällande sin personliga egendom och/eller sitt ägda boende:

För värdar med skadeståndsanspråk gällande sin
personliga egendom och/eller sitt ägda boende:

1. Samla bevis på skada

Detta kan inkludera foton, videoklipp, uppskattningar och/eller kvitton för föremålen.

2. Kontakta gästen snabbt via lösningscentret

När du uppmanas att välja en orsak ska du välja: "Skadade eller saknade objekt". Gästen kommer att ha möjlighet att svara. Om gästen inte svarar inom 72 timmar kan du involvera Airbnb för att få hjälp.

3. Få ersättning eller involvera Airbnb

Om gästen är ovillig att betala hela beloppet, kan du vara berättigad till ersättning enligt värdförsäkringen för Japan. Efter att ha kontaktat Airbnb kommer en kundtjänstagent att guida dig genom processen.

För värdar som hålls ansvariga eller andra
utgifter:


I det sällsynta fall en gäst eller tredje part skadas, eller om deras egendom skadas eller stjäls och du hålls juridiskt ansvarig, eller ådrar dig utgifter för att kompensera dem, bör du kontakta kundtjänst. Efter att ha mottagit stödjande dokumentation och information kommer ärendet att överföras från Airbnb till vårt försäkringsbolag och deras handläggare för tredjepartsanspråk.
Kontakta kundtjänst

Svar på dina frågor

img

Redo att hyra ut ditt boende på Airbnb?