Tjäna gratis Airbnb-kuponger!
Få upp till 825 kr SEK för varje vän du bjuder in.

Tjäna upp till 825 kr SEK för var och en du bjuder in.

Bjud in dina vänner till Airbnb via e-post eller dela din värvningskod via Facebook eller Twitter.
När du skickar 350 kr SEK i Airbnb-kredit till en vän får du själv 175 kr SEK när han eller hon reser och 650 kr SEK när han eller hon agerar värd.
Din tillgängliga resekredit dyker automatiskt upp på betalningssidan i form av en kupong.

Villkor för värvningar