Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Juridiska villkor

Villkor för presentkort i Europa

Senast uppdaterad 15 augusti 2022

Dessa villkor för presentkort i Europa ("villkor för presentkort") styr din användning av Airbnb-presentkort ("presentkort") på Airbnb-plattformen. Din användning av presentkort och de tjänster som är tillgängliga via Airbnb-plattformen omfattas av Airbnbs användarvillkor ("villkor"). Om du ser en odefinierad term i dessa villkor för presentkort har den samma definition som i villkoren.

Krav och inlösen.

Du måste ha ett Airbnb-konto för att kunna använda ett presentkort. Du kan lägga till ett presentkort i ditt Airbnb-konto genom att besöka: airbnb.fr/cadeau (Frankrike); airbnb.it/gift (Italien); airbnb.de/einloesen (Tyskland); airbnb.es/regalo (Spanien – spanska); airbnb.cat/regal (Spanien – katalanska); airbnb.at/einloesen (Österrike – tyska); fr.airbnb.be/cadeau (Belgien – franska); airbnb.be/cadeau (Belgien – nederländska); airbnb.fi/lahja (Finland); airbnb.ie/gift (Irland); airbnb.nl/cadeau (Nederländerna); airbnb.se/present (Sverige). När du lägger till ett presentkort kommer hela presentkortsvärdet att visas på ditt Airbnb-konto som ditt presentkortssaldo. Presentkortssaldon kan endast lösas in mot köp av tjänster som tillhandahålls via Airbnb Ireland UC och dess dotterbolag via Airbnb-plattformen. Alla bokningar som görs med ett presentkort kommer att dras av från ditt presentkortssaldo och eventuellt resterande presentkortsbelopp kommer att finnas kvar på ditt Airbnb-konto tills det används. Om ett köp överstiger ditt befintliga presentkortssaldo måste det återstående förfallna beloppet betalas med en annan betalningsmetod. Du kan se ditt presentkortssaldo genom att logga in på ditt Airbnb-konto.

Inga avgifter av något slag tillkommer för presentkort och varken presentkort eller presentkortssaldon upphör att gälla. Dessa villkor för presentkort gäller tills hela ditt presentkortssaldo har spenderats.

Begränsningar.

Presentkort som köpts i Europa kan endast användas av personer som är bosatta i följande länder: Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike, Belgien, Finland, Irland, Nederländerna och Sverige. Du måste också ha en giltig betalningsmetod utfärdad i det land där du bor.

Presentkort får inte tillämpas för avgifter för ändringar av befintliga bokningar eller användas för att köpa andra presentkort. Presentkort kan inte fyllas på, säljas vidare, överföras för värde eller lösas in mot kontanter, utom i den utsträckning som krävs enligt lag. När ett presentkort väl har lagts till i ett Airbnb-konto kan dess värde inte överföras till en annan person eller ett annat Airbnb-konto. Ett saldo för ett presentkort på ett Airbnb-konto kan inte betalas ut eller överföras till ett annat Airbnb-konto.

Risk för förlust.

Du bör behandla presentkort som kontanter. När vi elektroniskt överför ett digitalt presentkort till köparen eller utsedd mottagare, eller levererar ett fysiskt presentkort till köparen eller utsedd mottagare, beroende på vad som är tillämpligt, övergår risken för förlust och äganderätt av presentkortet till köparen eller utsedd mottagare. Vi är inte ansvariga om något presentkort tappas bort, stjäls, förstörs eller används utan din tillåtelse.

Bedrägeri.

Airbnb förbehåller sig rätten till gottgörelse, inklusive vägran att utfärda eller lösa in ett presentkort vid misstanke om bedrägeri. Vi har rätt att stänga en medlems konto och debitera alternativa betalningsmetoder om ett presentkort som erhållits på bedrägligt sätt löses in och/eller används för att göra köp på Airbnb-plattformen.

Ansvarsbegränsning.

Om ett presentkort inte fungerar kommer ditt enda rättsmedel, och vårt enda ansvar, att vara att ersätta ett sådant presentkort.

Upphörande; Avsägelse

Dina rättigheter gällande ett presentkort kommer att upphöra om du väsentligt underlåter att följa dessa villkor för presentkort eller om ditt Airbnb-konto avslutas eller tillfälligt stängs av. Vid uppsägning måste du upphöra med all användning av presentkortet, och vi kan återkalla din tillgång till saldot på presentkortet. Vår underlåtenhet att insistera på eller genomdriva din strikta efterlevnad av dessa villkor för presentkort kommer inte att utgöra ett avstående från någon av våra rättigheter.

Tvister.

Eventuella tvister eller anspråk som på något sätt rör presentkort kommer att lösas i enlighet med avsnittet Tvistlösning, plats och forum i resten av världen, och Gällande lag i villkoren.

Allmänna villkor.

I EES utfärdas presentkort av:

Airbnb Irland UC

8 Hanover Quay

Dublin 2, D02 DP23

Irland

Få information om presentkort eller presentkortssaldon genom att logga in på ditt Airbnb-konto eller genom att kontakta oss på:

  • +44 2033181111 (engelska)
  • +33 184884000 (franska)
  • +49 30 30 80 83 80 (tyska)
  • +39 0699366533 (italienska)
  • +34 911234567 (spanska)

Dessa villkor för presentkort regleras av och tolkas i enlighet med irländsk lag, och ditt köp, kvitto och/eller inlösen av ett presentkort är föremål för irländsk lag om inte annat anges i avsnittet Tillämplig lag och jurisdiktion i villkoren. Airbnb kan när som helst ändra dessa villkor för presentkort. När vi genomför väsentliga ändringar i villkoren för presentkort lägger vi in de reviderade villkoren för presentkort på Airbnb-plattformen och uppdaterar datumet "Senast uppdaterad" i början av villkoren för presentkort. Vi kommer också att tillhandahålla dig information om eventuella ändringar via e-post minst 30 dagar innan de träder i kraft, och kommer att informera dig om din rätt att säga upp ditt avtal om användarvillkor med Airbnb. Om du inte säger upp ditt avtal med Airbnb före det datum då de reviderade villkoren för presentkort träder i kraft kommer din fortsatta tillgång till, eller användning av, Airbnb-plattformen att utgöra godkännande av de reviderade villkoren för presentkort. Dessa villkor är tillämpliga i den utsträckning de är tillåtna enligt lag.

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem