Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Regler

Varumärkesriktlinjer

Airbnb känner ett djupt ansvar för att tjäna sin community, inklusive värdar, gäster, partner och andra som använder eller stöter på vår plattform och våra tjänster. En del av att betjäna vår community inkluderar att skydda vårt varumärke. Vi vill inte att vår community eller någon annan ska bli förvirrad huruvida något är rekommenderat, kontrollerat, administrerat eller godkänt av oss. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda vårt varumärke, och även för att hjälpa dig att dela information om Airbnb på ett ansvarsfullt sätt.

Dessa riktlinjer är en del av våra användarvillkor. Genom att använda någon av Airbnbs tjänster godkänner du dessa riktlinjer, våra användarvillkor och våra andra policyer.

1. Airbnbs varumärken

Airbnbs varumärken inkluderar Airbnbs namn, Airbnbs logotyp, Bélo-logotypen, Superhost-medaljen och Aircover, samt alla ord, slogans, ikoner, logotyper, grafik, design och andra indikatorer som identifierar Airbnb, dess relaterade bolag, tjänster eller produkter. Vi har lagt ner mycket arbete för att se till att allt vi erbjuder dig är av högsta kvalitet och att vårt varumärke representerar dessa ansträngningar. Därför skyddar vi våra varumärken i stor utsträckning genom att registrera våra varumärken och produktdesign i USA och över hela världen.

Du får INTE använda Airbnbs logotyp, Bélo-logotypen eller några av Airbnbs varumärken, logotyper eller ikoner om du inte har formellt skriftligt tillstånd från relevanta företagsteam eller juridiska team på Airbnb, Inc. Det enda undantaget är den begränsade användningen av "Airbnb" som beskrivs i avsnitt 2 nedan.

Undvik förväxling med Airbnbs varumärken

Detta får du göra

 • Du får anta och använda ett namn, en logotyp och varumärkesidentitet, inklusive färg, teckensnitt eller typsnitt, som skiljer sig från Airbnbs varumärken och varumärkeselement.

Detta får du INTE göra

 • Du får inte använda Bélo-logotypen i någon form, inte heller separat eller i kombination med något företagsnamn, varumärke, konto på sociala medier eller generisk term.
 • Du får inte använda inte "Airbnb", "Air", "bnb", "b&b" eller liknande termer i ditt webbplatsnamn, företagsnamn, produktnamn, varumärke, domänregistrering, användarnamn på sociala medier, varumärkestillgång, osv.
 • Du får inte använda Airbnbs distinkta Rausch-färg på ett framträdande sätt i ditt innehåll, inklusive i dina varumärken, logotyper, mönster eller andra varumärkeselement.
 • Du får inte använda "Airbnb" som synonym för "korttidsuthyrning" eller liknande termer.

Exempel

Ja!

Nej ...

Bob’s Best Island Rental

Airbnbike

Red's Rental Cleaning

Sunbnb eller Sun Bnb

Anna’s Island Escape

BNB Teacher

rentmyskihaus.com

Bikebandb eller Bikeb&b

Bike and Stay Rentals

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. Användning av "Airbnb"-namnet

Du kan prata om Airbnb (företaget) eller använda "Airbnb" för att sakligt beskriva vad du erbjuder. Om detta gäller för dig ska du alltid hålla dig till följande riktlinjer:

Håll det sakligt, korrekt och beskrivande

Detta får du göra

 • Du får nämna "Airbnb", men bara på ett sätt som ärligt och korrekt beskriver din relation med företaget Airbnb och/eller produkter som kommer från eller är godkända av Airbnb, som "Airbnb-värd", "Airbnb-annons", "Airbnb-appen" med mera.
 • Du får endast använda "Airbnb" i brödtext (inte i titlar eller rubriker t.ex.) i samma storlek, typ, färg och stil som resten av brödtexten.

Detta får du INTE göra

 • Du får inte använda "Airbnb" på ett sätt som antyder partnerskap, sponsring eller stöd, inklusive som en del av ditt företagsnamn och/eller som en varumärkesbeteckning (t.ex. "Airbnbs fastighetsförvaltning").
 • Du får inte använda ordet "Airbnb" mer än nödvändigt för att beskriva din relation med Airbnb. Om uttrycket eller meningen har samma betydelse utan "Airbnb" ska du ta bort det.
 • Du får aldrig använda "Airbnb" för att beskriva korttidsuthyrning, tillfälligt boende eller hyresverksamhet i allmänhet.

Använd den på rätt sätt

Detta får du göra

 • Skriv "Airbnb" – ett ord, stort "A." Du får inte stava det "AirBNB", "AirBnB" eller "AirBnb", och det får aldrig särskrivas som "Air BNB" eller "Air B&B."

Detta får du INTE göra

 • Du får inte ändra, lägga till eller ta bort något från "Airbnb" – "Abb", "Airbnb-aktigt", "Airbnb:er" accepteras inte.
 • Du får inte använda "Airbnb" som ett verb.
 • Återigen, eftersom vi verkligen menar det – använd aldrig "Airbnb" för att beskriva korttidsuthyrning, tillfälligt boende eller hyresverksamhet i allmänhet.

Exempel

Rätt: sakligt och beskrivande

Fel: förvirrande eller vilseledande

Vi är ett fastighetsförvaltningsbolag som specialiserat sig på Airbnb-boenden

Vi är ett Airbnb-förvaltningsbolag

Vi erbjuder professionella städtjänster för Airbnb-boenden

Professionella Airbnb-städtjänster

Mina tips om att bli Airbnb-värd

Airbnb Coaching-programmet

Jag kan knappt vänta på att bli Airbnb-värd

Vi är igång med att Airbnb:a vårt hus

Jag har sökt ett jobb på Airbnb

Vi Airbnb:ade detta fantastiska hus

Sociala medier-grupp för Airbnb-värdar

Airbnbs värdgrupp i [stad/land]

För fastighetsförvaltningsbolag

Om du vill göra reklam för ditt korttidsuthyrningsföretag gäller ovanstående riktlinjer även för dig. Kom också ihåg att inte hänvisa till dig själv som ett "Airbnb-förvaltningsbolag" eller hävda ett "exklusivt samarbete" med Airbnb, då det sannolikt skulle förvirra användare och få dem att tro att du är ansluten till Airbnb. Du kan nämna att du hanterar eller tillhandahåller tjänster för boenden som annonseras ut på Airbnb, men Airbnb bör inte stå i fokus för din webbplats eller annat reklammaterial.

Om du har en webbplats måste du inkludera en framträdande redogörelse på den enligt följande: "[företagets namn] är en oberoende tredje part och är inte godkänd av eller associerad med Airbnb, Inc. eller dess dotterbolag". Om du har en intäktskalkylator, ett kontaktformulär eller någon annan datainsamling på din webbplats ska du visa ansvarsfriskrivningen tydligt under CTA-knappen.

För partner

Partner måste ha skriftligt tillstånd för att använda våra varumärken. Om du har tillstånd att använda våra varumärken måste du följa de senaste varumärkesriktlinjerna som tillhandahålls av din Airbnb-kontakt. Hen kan även svara på eventuella frågor om dessa eller kompletterande riktlinjer.

Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem