Följande policyer gäller endast för bokningar i Italien, eller bokningar gjorda av sydkoreanska gäster med en strikt avbokningspolicy.
Avbokningspolicyer
Airbnb gör det möjligt för värdar att välja en avbokningspolicy som passar deras situation samtidigt som gäster och värdar skyddas mot avbokningar. För att se vilken avbokningspolicy som gäller för din bokning, gå till din Resplan och klicka på Avbokningspolicy. Följande policy gäller endast för bokningar i Italien, eller bokningar gjorda av sydkoreanska gäster med en strikt avbokningspolicy. Tillämpliga avbokningspolicyer för alla andra bokningar kan hittas här.
Airbnb gör det möjligt för värdar att välja en avbokningspolicy som passar deras situation samtidigt som gäster och värdar skyddas mot avbokningar. För att se vilken avbokningspolicy som gäller för din bokning, gå till din Resplan och klicka på Avbokningspolicy. Följande policy gäller endast för bokningar i Italien, eller bokningar gjorda av sydkoreanska gäster med en strikt avbokningspolicy. Tillämpliga avbokningspolicyer för alla andra bokningar kan hittas här.
Flexibel
Om du avbokar upp till 24 timmar före resan får du fullständig återbetalning, inklusive alla avgifter. Om du avbokar inom 24 timmar före resan är inte första natten återbetalningsbar (förutom avgifter). Visa ytterligare villkor
BEKRÄFTAD BOKNING
Om du avbokar inom denna tidsperiod får du en fullständig återbetalning, inklusive alla avgifter.
1 DAG FÖRE RESA SENAST KL. 12
Om du avbokar inom den här tidsperioden är vistelsens första natt inte återbetalningsbar. Du får en återbetalning för de andra nätterna samt alla avgifter.
UNDER RESA
Om du avbokar under vistelsen kan du ha rätt till en delvis återbetalning.
Välj avbokningspolicy
Om du avbokar upp till 24 timmar före resan får du en fullständig återbetalning, inklusive alla avgifter.
Om du avbokar senast kl. 12 på incheckningsdagen är den första natten av bokningen inte återbetalningsbar. Du får återbetalning av övriga nätter samt alla avgifter.
Om du avbokar under resan kan du ha rätt till en delvis återbetalning.
Ytterligare villkor
Ytterligare villkor
Bryttid kl. 12

Resor anses starta kl. 12 lokal tid för boendet datumet för incheckning, oavsett gästens faktiska schemalagda incheckningstid. Alla avbokningsperioder före en resa beräknas utifrån denna bryttid, kl. 12 boendets lokala tid. För avbokningar under en resa är bryttiden för avbokning kl. 12 lokal tid. Efter kl. 12 alla dagar kan avgiften för avbokning variera.

Återbetalning av avgifter

Priser per natt och serviceavgifter är återbetalningsbara under vissa omständigheter,. enligt vad som anges i varje policy. Städavgifter och Airbnbs serviceavgifter är inte återbetalningsbara för avbokningar som görs efter kl. 12 lokal tid för boendet på det schemalagda datumet för incheckning.

Skatter

Airbnb återbetalar alla skatter vi tar ut i samband med återbetalningar som görs till gäster och skickar alla skatter som ska tas ut på den icke-återbetalningsbara delen av en annullerad bokning till aktuell skattemyndighet.

Annullering av överlappande bokningar

Om en gäst gör en ny bokning som vid bokningstillfället överlappar med någon del av en befintlig bokning som gjorts av gästen, är Airbnbs serviceavgifter för gästen ej återbetalningsbara för denna nya bokning.

Upp till 3 fullständigt återbetalningsbara bokningar

Gäster har rätt till upp till 3 helt återbetalningsbara avbokningar per tolvmånadersperiod. Därefter återbetalar vi inte Airbnbs serviceavgift för ytterligare avbokningar som görs under denna period. Serviceavgiften för gäster är heller inte återbetalningsbar om summan av gästens helt återbetalningsbara avbokningar och utestående helt återbetalningsbara bokningen är lika med eller större än 3 vid tidpunkten för bokningen.

Problem med värd eller boende

Om en gäst har något problem med en värd eller ett boende måste gästen kontakta Airbnb inom 24 timmar efter incheckning. Om ett problem omfattas av vår gästkompensationspolicy kan gästen ha rätt till delvis eller fullständig återbetalning.

Relation till andra policyer

En värds avbokningspolicy lyder under, och kan åsidosättas av, gästkompensationspolicyn, policyn för förmildrande omständigheter eller avbokningar som görs av Airbnb av någon annan orsak som är tillåten enligt våra användarvillkor.

Göra avbokningar officiella

En bokning är officiellt annullerad först när gästen har genomfört stegen på Airbnbs sida för annulleringar och fått en bekräftelse. Gästen hittar annulleringssidan i sektionen Dina resor på Airbnbs webbplats eller app.

Avbokningshistorik

Värdar kan se det antal bokningar som en gäst har annullerat under de senaste 12 månaderna när gästen skickar en bokningsförfrågan.

Involvera Airbnb

Airbnb har sista ordet i eventuell tvist mellan värd och gäst gällande tillämpningen av dessa avbokningspolicyer.