Ett nytt sätt att bekämpa diskriminering på Airbnb

Vi presenterar Project Lighthouse, ett initiativ för att upptäcka, mäta och övervinna diskriminering.
Av Airbnb den 15 juni 2020
9 minuters läsning
Uppdaterad 13 dec. 2022

Huvudpunkter

  • Project Lighthouse hjälper oss att förstå när och hur etnisk diskriminering sker på Airbnb

  • Vi arbetar med medborgarrättsgrupper för att se till att vi tar dessa viktiga steg på ett genomtänkt sätt

  • Vi arbetar även med ledande integritetsorganisationer för att se till att allas integritet respekteras

Redaktörens anmärkning: Vi släppte en ny uppdatering i december 2022 som beskriver våra första resultat från Project Lighthouse, tillsammans med ytterligare arbeten vi gör för att bekämpa diskriminering. Läs mer här.

Vårt uppdrag har alltid varit att skapa en värld där alla kan höra hemma överallt. Rasism, hat och diskriminering strider mot allt vi står för, både som företag och som global community. Sedan 2016 har vi tagit bort 1,3 miljoner människor från Airbnb för att de inte har behandlat andra utan fördom eller partiskhet – men det finns fortfarande mycket mer att göra.

Ett viktigt steg i vår fortsatta kamp mot diskriminering är att förstå när och hur det sker. Därför vill vi presentera Project Lighthouse, ett banbrytande initiativ som kommer lanseras i USA för att upptäcka, mäta och bekämpa diskriminering när du bokar eller är värd på Airbnb.

Vi förstår att du kan ha frågor om Project Lighthouse och vad det innebär för dig och vi har gjort vårt bästa för att svara på dem här.

Hur kommer Project Lighthouse att fungera?
Diskriminering är baserad på uppfattning – och på Airbnb uppfattar människor etnicitet utifrån saker som förnamn och profilbilder. Tillsammans med medborgarrättsorganisationer som Color Of Change och Upturn börjar vi med forskning för att förstå när och var etnisk diskriminering sker på vår plattform och effektiviteten hos policyer som bekämpar den.

Hur utvecklade Airbnb Project Lighthouse?
Vi har utvecklat Project Lighthouse med input från ledande medborgarrättsgrupper och integritetsorganisationer, inklusive Asian Americans Advancing Justice – AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network och Upturn, för att se till att vi utför detta viktiga arbete på ett sätt som både är genomtänkt och respekterar allas integritet.

Vem är berättigad att delta?
För närvarande är projektet begränsat till värdar och gäster baserade i USA.

När kommer Project Lighthouse att lanseras?
Forskningen är planerad att påbörjas i september och alla värdar och gäster kommer att ha möjlighet att välja bort den. Från och med den 30 juni delade vi information om hur processen fungerar och hur du kan välja att inte delta. Alla kommer att få en påminnelse minst 30 dagar i förväg för att kunna välja bort detta om de inte vill delta.

Hur vill Airbnb använda min information?
Detta projekt mäter diskriminering som baseras på uppfattning. Människor baserar ofta sin uppfattning om någons etnicitet på deras namn och hur de ser ut. Så för att få dessa uppfattningar delar vi Airbnb-profilbilder och förnamn som är associerade med dem med en oberoende partner som inte är en del av Airbnb. Denna partner arbetar under ett strikt sekretessavtal så de är förbjudna att dela denna information med någon annan.

Partnern kommer att titta på dessa bilder och förnamn och ange deras uppfattning – eller vilken etnicitet de tror att den information vi delade tyder på. De kommer att dela dessa uppfattningar med ett särskilt team på Airbnb uteslutande för arbetet mot diskriminering. Innan den delas tas dock all information som binder samman upplevd etnicitet med ett konto bort, inklusive bild, förnamn och annan information som kan användas för att ta reda på vilket Airbnb-konto de tillhör. Airbnb kommer inte att associera upplevd etnicitet med specifika konton eller rikta in sig på dig baserat på denna information.

Vi kommer att använda vår partners uppfattningar för att till exempel ta reda på om bokningar av dem som upplevs tillhöra en viss etnicitet avböjs oftare än andra, vilket hjälper oss att skapa nya funktioner och policyer för att ta itu med eventuella skillnader. Vi samarbetar med medborgarrättsorganisationer och integritetsorganisationer för att se till att vi utför detta arbete på ett sätt som både är genomtänkt och respekterar allas integritet.

Kommer Airbnb att använda en algoritm, ansiktsigenkänningsteknik eller maskininlärning?
Nej. Vi tror att det bästa sättet att avgöra upplevd information om etnicitet är att använda mänsklig perception och inte maskininlärning. Användningen av algoritmer, ansiktsigenkänningsteknik eller maskininlärning för något så känsligt som etnicitet skulle kräva noggrant övervägande och input från bland annat medborgarrättsorganisationer och integritetsorganisationer. Om vi skulle överväga att göra det, skulle vi söka deras vägledning och stöd förutom att se till att du är informerad.

Profilbilder visas inte förrän en bokning är bekräftad. Varför planerar ni att använda profilbilder i forskningen?
Även om profilbilder inte visas under den första delen av bokningsprocessen är vi intresserade av att förstå hur profilbilder kan påverka andra aspekter av användarnas interaktioner på plattformen när det gäller saker som avbokningar eller omdömen.

Hur kommer Airbnb att respektera min integritet?
Innan vi analyserar upplevd information gällande etnicitet, separeras all information från din profil – det innebär att den inte är kopplad till något specifikt Airbnb-konto. Vi kommer inte att använda denna information för att ändra någons individuella upplevelse som värd eller gäst på Airbnb. Vi kommer inte heller att använda denna information för annat än för antidiskrimineringsarbete eller använda den i marknadsföring eller reklam. Vi analyserar mönster i större skala.

Varför tillkännager Airbnb Project Lighthouse nu?
Vi har arbetat med detta projekt i nästan två år och planerade att lansera detta initiativ senare under 2020. Men den senaste tidens händelser i USA har tvingat oss att agera snabbare. Även om Airbnb redan undersöker självrapporterade enskilda fall av diskriminering har vi för närvarande inget sätt att mäta större trender och mönster relaterade till diskriminering som kan inträffa på Airbnb. Dessa enskilda fall av diskriminering kan vara en del av ett större systemproblem och vi vill bekämpa båda.

Vad händer om Airbnb avslöjar orättvisor?
Project Lighthouse är en del av vårt pågående arbete för att förhindra och agera på diskriminering på Airbnb. Alla insikter kommer att användas för att hjälpa till att utveckla nya funktioner och policyer som skapar en mer rättvis upplevelse på vår plattform och levererar på vårt ständiga uppdrag att skapa större tillhörighet.

Det finns andra typer av diskriminering. Varför fokuserar Airbnb på etnicitet?
Vi motsätter oss alla former av diskriminering – inte bara den mot etnicitet och inte bara diskriminering av en specifik grupp. Vi är fast beslutna att arbeta mot diskriminering utifrån etnicitet, hudfärg, nationellt ursprung, ålder, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning och familjestatus – allt detta är frågor som påverkar värdar och gäster över hela världen. Detta är en del av en större kamp.

Hur kan jag välja bort Project Lighthouse?
Du kan när som helst ändra dina inställningar för att välja bort detta i dina sekretess- och delningsinställningar – och om du väljer bort detta kommer din information inte att samlas in från och med den tidpunkten för Project Lighthouse. Kom ihåg att du, genom att inkludera din information, hjälper oss att skapa ett nytt riktmärke för att upptäcka, mäta och bekämpa diskriminering på Airbnb. Innan vi analyserar upplevd information gällande etnicitet, separeras all information från din profil – det innebär att den inte är kopplad till ditt specifika Airbnb-konto.

Vad gör Airbnb för att hjälpa andra företag att bekämpa diskriminering?
Teknikföretag har ett enormt ansvar för att ge en upplevelse som är rättvis för alla. Vi vill att Project Lighthouse ska ha en inverkan bortom Airbnb. Därför delar vi metoderna bakom det i ett offentligt tillgängligt tekniskt dokument. Vi hoppas att dokumentet kan fungera som en mall för andra företag och att det kan vara en utgångspunkt för ytterligare innovationer som noggrant mäter diskriminering samtidigt som användarnas integritet upprätthålls.

Vad har Airbnb hittills gjort för att ta itu med diskriminering?
Under de senaste åren har vi gjort flera ändringar på Airbnb för att hjälpa till att bekämpa diskriminering, så som:

  • Vår antidiskrimineringspolicy: Alla som använder Airbnb måste samtycka till vår community-förpliktelse och antidiskrimineringspolicy. Om du har upplevt diskriminering kommer vi att undersöka problemet, vidta åtgärder och vid behov hjälpa dig att hitta ett annat ställe att bo på.
  • Profilbildskydd: Vi har alla fördomar. Men företag som Airbnb kan göra mer för att skapa verktyg som kan hjälpa människor att inte fatta beslut baserade på dessa. Det är därför gästers profilbilder inte visas för värdar förrän en bokning är bekräftad, vilket uppmuntrar värdar att fatta mer objektiva beslut.
  • Objektiva bokningar: Med Boka direkt kan en annons bokas direkt vilket gör processen enklare för värdar och säkerställer att processen är objektiv för gäster. Miljontals boenden kan bokas på detta sätt och fler läggs till hela tiden.
  • Ett särskilt antidiskrimineringsteam: Airbnb har ett specialiserat team som arbetar med att göra förändringar i vår plattform som hjälper till att förebygga och ta itu med diskriminering, inklusive utveckling av initiativ Project Lighthouse och skydd av profilbilder.

Projekt Lighthouse kommer enskilt inte att stoppa diskriminering på vår plattform men det är ett viktigt steg som kan hjälpa oss att identifiera diskriminering som annars skulle förbli oupptäckt. Och det är bara ett av många initiativ vi arbetar med för att göra Airbnb en mer rättvis plats för alla.

Tack för att du är en del av vår community och för att du samarbetar med oss för att skapa en värld där alla hör hemma överallt.

Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

Huvudpunkter

  • Project Lighthouse hjälper oss att förstå när och hur etnisk diskriminering sker på Airbnb

  • Vi arbetar med medborgarrättsgrupper för att se till att vi tar dessa viktiga steg på ett genomtänkt sätt

  • Vi arbetar även med ledande integritetsorganisationer för att se till att allas integritet respekteras

Airbnb
15 juni 2020
Var detta till hjälp?