VÄRDSKYDD

Upplevelseförsäkring

I det sällsynta fall någon skadar sig eller hans eller hennes egendom skadas under en täckt upplevelse kan värden skyddas av en ansvarsförsäkring på upp till 1 miljon USD.

I det sällsynta fall någon skadar sig eller hans eller hennes egendom skadas under en täckt upplevelse kan värden skyddas av en ansvarsförsäkring på upp till 1 miljon USD.

Tillgänglig för värdar för de flesta upplevelser
Skyddar värdar från upplevelsens början till slut
Oöverträffat i resebranschen

Detta program gäller värdar för upplevelser, förutom på det kinesiska fastlandet och i Japan. Det gäller inte värdar för boenden.

Vad omfattas?

Upplevelseförsäkringen kan täcka:

– Ditt juridiska ansvar för kroppsskada som drabbar gäster eller andra – Ditt juridiska ansvar för skador på egendom som tillhör gäster eller andra

Upplevelseförsäkringen omfattar inte:

– Kroppsskada eller skada på egendom till följd av någonting som gjorts avsiktligt (inte en olycka) – Skada, förlust eller stöld av en värds personliga egendom – Upplevelser som involverar flygplan eller vissa typer av extrema aktiviteter (som bungyjump och helikopterskidåkning)

Var värd med tillförsikt

Förberedelsetid för upplevelse

Upplevelseförsäkringen kan täcka värdar under upplevelsen och även medan de förbereder ett område för upplevelsen, innan den börjar eller efter den har avslutats, med förbehåll för försäkringens villkor, begränsningar och undantag.

Täckning för medvärdar

Medvärdar som tillhandahåller relaterade tjänster i samband med en upplevelse kan också täckas av upplevelseförsäkringen, med förbehåll för försäkringens villkor, begränsningar och undantag.

Vi har förpliktat oss att främja en säker och pålitlig community världen över.

Vi har förpliktat oss att främja en säker och pålitlig community världen över.

Anspråksprocessen

1. Anspråksformuläret slutförs

En värd, gäst eller tredje part fyller i och skickar in försäkringsprogrammets anspråksformulär.

2. Försäkringsleverantören utser en skadereglerare, som sedan granskar ditt anspråk

När anspråksformuläret slutförts kommer en skadereglerare på försäkringsbolagets vägnar att ta kontakt för att diskutera anspråket och samla in information.

3. Anspråket utreds av tilldelad skadereglerare

Skaderegleraren, som agerar som tredje part, reglerar anspråket i enlighet med villkoren för värdförsäkringen och tillämpliga lagar och förordningar i aktuell jurisdiktion.

Upplevelseförsäkringen omfattas av vissa villkor, begränsningar och undantag. 
Om du vill veta mer kan du ladda ner en omfattande programsammanfattning.

Svar på dina frågor

Behöver jag göra någonting särskilt för att skyddas av upplevelseförsäkringen?

Nej. När du blir upplevelsevärd och godkänner Airbnbs användarvillkor godkänner du även att omfattas av upplevelseförsäkringen vid företeelser under Airbnb-upplevelser. Observera att upplevelseförsäkringen omfattas av försäkringsvillkor, begränsningar och undantag.

Om du vill välja bort upplevelseförsäkringen måste du göra följande: – E-posta oss från den e-postadress som är kopplad till ditt värdkonto för upplevelser – Inkludera ditt fullständiga namn och det telefonnummer som är kopplat till ditt värdkonto för upplevelser – Inkludera den exakta titeln på den upplevelse du är värd för

Observera att e-postadressen för avanmälningar inte kommer att övervakas annat än för att behandla dessa förfrågningar.

Gäller upplevelseförsäkringen för upplevelser över webben?

Värdar för upplevelser över webben kan omfattas av upplevelseförsäkringen i det sällsynta fall en gäst skadas eller deras egendom skadas under en av dessa interaktiva videosessioner och värden hålls juridiskt ansvarig. Upplevelseförsäkringen omfattar inte webbrelaterade risker för värdar såsom ärekränkning, stöld av elektroniska uppgifter eller kränkning av immateriella rättigheter.

För att lära dig mer om att vara värd för upplevelser, besök hjälpcentret.

Redo att börja skapa din upplevelse?

Redo att börja skapa din upplevelse?