Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Guide
Värd

Få skydd via AirCover för värdar

Sometimes accidents happen, which is why there’s AirCover for Hosts.

AirCover for Hosts is top-to-bottom protection that gives you $1 million in damage protection and $1 million in liability insurance. It’s always included and always free whenever you host.

Need to file a claim?

Damage protection covers you if a guest damages your place or belongings during an Airbnb stay.

Start an AirCover for Hosts reimbursement request

Liability insurance covers you in the rare event someone gets hurt or their property is damaged during an Airbnb stay or Experience.

Start an AirCover for Hosts liability claim

AirCover for Hosts programs

Host damage protection
Get details about what’s covered and how to request reimbursement.

Host liability insurance
Learn what’s covered and how to file a claim if a guest gets hurt during a stay.

Experiences liability insurance
Learn what’s covered and how to file a claim if a guest gets hurt during an Experience.

AirCover for Hosts and your personal insurance

While AirCover for Hosts offers many protections while you’re hosting a stay or Experience, it is not a substitute for personal homeowner’s or liability insurance that may cover you all the time. Keep in mind that everyone’s situation is different and you may want even more protections.

If you’re not sure if your homeowner’s, condo, or renter’s insurance policy applies while you host, talk to your insurer—different insurers have different rules about short-term rentals and hosted activities.

Host damage protection, Host liability insurance, and Experiences liability insurance don’t cover Hosts who offer stays through Airbnb Travel, LLC, or stays or Experiences in mainland China or Japan–where the China Host Protection Plan, Japan Host Insurance, and Japan Experience Protection Insurance apply. Host damage protection isn’t related to Host liability insurance. Keep in mind that all coverage limits are shown in USD, and that there are other terms, conditions, and exclusions.

Hjälpte denna artikel?
Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem