Skyddsförsäkring för upplevelser

För de flesta upplevelser har Airbnb-värdar en ansvarsförsäkring på upp till motsvarande 1 miljon USD som skydd mot tredje parts anspråk om ersättning för personskada eller egendomsskada
Täckning för de flesta upplevelser
Vår upplevelseförsäkring erbjuder värdar primär täckning mot skadeståndsanspråk på upp till motsvarande 1 miljon USD i den sällsynta händelse tredje part lider kroppsskada eller egendomsskada under en upplevelse. Berättigande till täckning beror på vilken typ av upplevelse du är värd för, och du kan läsa mer här.
Skydd mot det oväntade
Eftersom du delar unika lokala upplevelser med dina gäster är det bäst att vara beredd på det oväntade. Även om negativa incidenter är extremt sällsynta, erbjuder skyddsförsäkringen för upplevelser både värdar och gäster extra trygghet.

Vi finns där för dig med vår skyddsförsäkring för upplevelser

Vi är engagerade för att skapa ett tryggt och betrott community över hela världen.
Vad skyddas?
  Vårt program för upplevelseförsäkring tillhandahåller primärt skydd på upp till motsvarande 1 miljon USD per händelse, om det gäller krav från tredje part avseende kroppsskada eller egendomsskada.
   Vår upplevelseförsäkring erbjuder täckning genom en policy utfärdad av en av Lloyd’s of Londons deltagande försäkringsgivare för USA, Kanada och Sydafrika. Täckning för övriga länder tillhandahålls av Zurich Insurance plc. I vissa jurisdiktioner, inklusive Kenya och Sydkorea, där en lokalt utfärdad policy krävs, kan täckning erbjudas av ett partnerföretag till Zurich. I Japan tillhandahålls täckning enligt en policy utfärdad av Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. och Aioi Insurance.
    Vissa villkor, begränsningar och undantag kan vara tillämpliga.
      Vad skyddas inte?
       Vår skyddsförsäkring för upplevelser gäller inte alla ansvarsområden och täcker inte alla typer av upplevelser.
        Exempel på vad som inte omfattas inkluderar, men är inte begränsat till:
        • Egendomsskada som beror på sådant som mögel eller föroreningar
        • Något gjort med vilja (inte en olycka)
        • Upplevelser som involverar flygplan
         För mer information om vad vår skyddsförsäkring för upplevelser täcker, och inte täcker, besök vårt Hjälpcenter.
          Du kan också ladda ner en omfattande programöversikt.
          Behöver du lämna in en ansökan?
          Kontakta oss, så kommer vi att sätta dig i kontakt med vår fordringsadministratör som agerar som tredje part.
          Redo att vara värd för en upplevelse?
          Ta nästa steg mot att dela din favoritaktivitet med gäster.
          Läs mer
          Mer information om vår skyddsförsäkring för upplevelser