Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Community-policy

Skydda din integritet

För att skapa en miljö som inte bara främjar fysisk säkerhet, utan också säkerhet och trygghet i fråga om personlig information, är vissa beteenden och aktiviteter inte tillåtna.

Vad vi tillåter

  • Värdars återinträde: Värdar får återinträda i sin fastighet, eller gå in i en gästs dedikerade rum i en delad vistelse, under en bokning endast när det föreligger en objektiv nödsituation, eller efter det att en gäst har gett uttryckligt tillstånd och gästen har en klar uppfattning om hur interaktionen kommer att se ut och när.

Vad vi inte tillåter

  • Fysiska intrång: Värdar, gäster och de som är knutna till dem eller som arbetar för deras räkning får inte komma åt eller försöka komma åt några privata utrymmen utan tillstånd. I delade vistelser avser detta badrum när gästen befinner sig där, sovrum eller sängar i delade rum. I vistelser i hela boenden avser detta vistelsen i sig och fastigheten som omger den.
  • Användning av andras personliga egendom: Värdar, gäster och de som är knutna till dem eller som arbetar för deras räkning får inte använda en annan community-medlems egendom som inte är avsedd att delas utan tillstånd.
  • Störningar i privat utrymme: Värdar och gäster får inte begränsa en annan persons möjlighet att njuta av ett privat utrymme (såvida det inte är i ett delat utrymme och detta har informerats), t.ex. att inte tillhandahålla en dörr till ett privat utrymme eller delta i aktiviteter som kränker integriteten, t.ex. voyeurism.
  • Dela innehåll utan samtycke: Privata eller konfidentiella uppgifter, foton eller videoklipp av community-medlemmar får inte publiceras offentligt om inte personen på inlägget har gett sitt samtycke.

Vi finns här för att hjälpa.

Om du eller någon annan känner dig hotad eller otrygg ber vi dig att först kontakta lokala brottsbekämpande myndigheter för hjälp. Om du bevittnar eller upplever ett beteende som strider mot våra policyer får du gärna kontakta oss.

Dessa riktlinjer omfattar inte alla tänkbara scenarier utan är utformade för att ge allmän vägledning om Airbnbs community-policyer.

Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem