Värdförsäkring

Alla Airbnb-värdar åtnjuter skydd av en ansvarsförsäkring på upp till motsvarande 1 miljon USD som skydd mot tredje parts anspråk om ersättning för personskada eller egendomsskada.
Inkluderat med varje bokning, varje gång
Vår värdförsäkring ger primär täckning för Airbnb-värdar och hyresvärdar (när hyresvärden namnges i en stämning) över hela världen. Programmet skyddar mot skadeståndskrav från tredje part – upp till motsvarande 1 miljon USD – som uppstår från ett boende under en vistelse.
Skydd mot det oväntade
I det sällsynta fall något inte går som planerat och någon lämnar in en stämningsansökan eller ett anspråk mot en värd för kroppsskada eller egendomsskada, har värdar tillgång till värdförsäkringen.

Vi finns där för dig med vår värdförsäkring

Vi är engagerade för att skapa ett tryggt och betrott community över hela världen.
Vad täcks?
  Vårt värdförsäkringsprogram tillhandahåller primärt skydd på upp till motsvarande 1 miljon USD per händelse, om det gäller krav från tredje part avseende kroppsskada eller egendomsskada.
   Programmet täcker vissa egendomsskador i gemensamma utrymmen i en fastighet utanför själva boendet (t.ex. en byggnads lobby). Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar omfattas också i vissa fall när anspråk görs mot dem på grund av att en gäst lider skada under en vistelse, eller en gäst orsakar skador i fastigheten där boendet ligger.
    Vissa villkor, begränsningar och undantag kan vara tillämpliga.
    Vad täcks inte?
     Vårt värdförsäkringsprogram är begränsat till vissa typer av ansvar.
      Exempel på vad som inte omfattas inkluderar, men är inte begränsat till:
      • Fastighetsskador på grund av saker som föroreningar eller mögel
      • Skada eller personskada p.g.a. någonting som gjorts avsiktligt (inte en olycka)
      • Förlust av inkomst
       För mer information om vad vår värdförsäkring täcker, respektive inte täcker, besök vårt Hjälpcenter.
        Du kan också ladda ner en omfattande programöversikt.
        Behöver du lämna in en fordran?
        Kontakta oss så kommer vi att sätta dig i kontakt med vår fordringsadministratör som agerar som tredje part.
        Redo att börja som värd?
        Ta nästa steg mot att tjäna extra pengar med ditt boende.
        Få reda på mer
        Mer information om vår värdförsäkring