Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Hur vi ger värdar en röst

  Vi presenterar Airbnbs värdråd och Airbnbs värdfond.
  Av Airbnb den 30 okt. 2020
  7 minuters läsning
  Uppdaterad 28 apr. 2021

  Medan Airbnb förbereder sig för att bli ett börsnoterat företag sätter vi vårt samarbete med värdar i centrum. Efter att ha arbetat med värdledare runt om i världen lanserar vi ett formellt program för att ge värdar en plats vid bordet och en möjlighet att få del av vårt företags framgång.

  Det består av två lika viktiga delar:
  • Airbnbs värdråd: En diversifierad grupp värdar på Airbnb som träffar Airbnbs chefer regelbundet för att representera värdcommunityns röst och se till att värdars idéer blir hörda
  • Airbnbs värdfond: En fond som är tänkt att ge stöd åt vår värdcommunity nu och i framtiden, och som vi förväntar oss till en början kommer att finansieras med 9,2 miljoner aktier av Airbnbs aktiekapital

  Att ge er en plats vid bordet innebär att investera i program och initiativ som stöder värdcommunityn – och hjälpa till att säkerställa att era röster blir hörda när vi tar vårt nästa steg som företag.

  Vi vet att ni har frågor, så här är några svar.

  Vilken roll spelar värdrådet? Vad kommer de att ha möjlighet att påverka?
  Värdrådet kommer att vara en röst för Airbnb-värdar i samarbete med Airbnbs ledningsgrupp. Vi förväntar oss att medlemmar av värdrådet träffar Airbnb månadsvis och har ett officiellt värdrådsforum
  med chefer varje år för att presentera förslag som samlats in från värdcommunityn – utöver att dela regelbundna uppdateringar med communityn om våra framsteg.

  En viktig del av deras roll är att informera om hur vi väljer att investera Airbnbs värdfond när medel finns tillgängliga för distribution. Detta kan inkludera policyförändringar, bidragsprogram och nya produktkoncept. Innan dess kommer värdrådet fortfarande att ha möjlighet att påverka Airbnbs färdplan och långsiktiga planer.

  Vilka kommer att ingå i värdrådet och hur valdes de ut?

  Under 2021 kommer värdrådet att bestå av 10 till 15 medlemmar från vårt värdledarprogram, inklusive värdar som är aktiva i vårt community-center. Mått och steg vidtogs för att säkerställa en diversifierad representation, inklusive region, etnicitet, kön, socioekonomisk bakgrund och typ av värdskap.

  Deras inledande mandatperiod kommer att vara ett år och de kommer att vara ansvariga för att fastställa kriterierna och urvalsprocessen för framtida medlemmar av värdrådet. Du kan förvänta dig att bli introducerad till dem vid slutet av året.

  Hur kommer värdrådet att representera mig inför Airbnbs ledningsgrupp?
  Värdrådets roll är att hjälpa till att säkerställa att värdar har en röst.

  • De kommer att vara en formell länk mellan Airbnb-värdar och Airbnbs ledningsgrupp, delta i månatliga möten med Airbnb och i ett officiellt värdrådsforum varje år för att presentera värdars idéer
  • De kommer att dela beslut och uppdateringar från dessa möten med värdcommunityn regelbundet
  • Den inledande gruppen kommer också att bestämma urvalsprocessen för framtida medlemmar av rådet och utveckla en formell process för att samla in idéer från värdcommunityn
  Värdrådet kommer att bygga vidare på de pågående feedback-sessioner och workshoppar vi har genomfört för att samla in era synpunkter och hjälpa till att säkerställa att er röst blir hörd. I den andan vill vi ge medlemmarna i värdrådet möjlighet att forma viktiga delar av programmet. Vi kommer att börja träffa medlemmar av vårt första värdråd i slutet av året, eftersom vi vill ha deras vägledning från början.

  Hur skickar jag in en idé? Hur vet jag om den verkligen tas emot och övervägs?
  Vi kommer att arbeta med det inledande värdrådet för att skapa en formell process för värdar att skicka in idéer som kommer att presenteras för Airbnbs ledningsgrupp under officiella värdrådsforum. Vi planerar att dela mer information om detta när vi presenterar medlemmarna i rådet.

  Vad är en donationsfond?
  En donationsfond är en finansiell entitet som används för att förvalta medel – (i detta fall i form av aktier) som ska användas för specifika projekt eller program så som specificeras av en organisation. I många fall är de knutna till ideella organisationer eller universitet.

  De möjliggör för långsiktigt stöd genom att förvalta en "grundplåt" (i detta fall ett mål på 1 miljard USD), och göra investeringar med räntan eller tillväxten på det ursprungliga beloppet när det finns tillgängligt.

  Här är ett exempel. Ett universitet kan ha en donationsfond värd 100 miljoner USD, vilken växer med 5 % per år genom ränta. Det ger universitetet 5 miljoner USD per år att investera i sådant som stipendier utan att tömma fonden.

  Vad är Airbnbs värdfond?
  Om Airbnb är framgångsrikt bör värdar få en del av denna framgång. Värdfonden är en donationsfond som skapats av Airbnb och som vi till en början förväntar oss kommer att finansieras av 9,2 miljoner av Airbnbs aktier. Om och när den uppnår ett värde av 1 miljard USD planerar vi att börja använda överskjutande belopp för att finansiera program och förslag som stöder värdar på Airbnb.

  En viktig del av vår feedback från värdar när vi utformade detta program var att möjliggöra flexibilitet. Det är därför vi kommer att be om nya idéer och feedback från värdcommunityn om hur medel från fonden kan användas – och varför de program vi finansierar varje år kan ändras baserat på denna feedback.

  Hur kommer medel från fonden att fördelas?
  Fonden skapades för att gynna värdar, och fördelningen av medel under ett visst år kommer att formas av feedback från värdar och vårt värdråd. Det skulle kunna vara fokuserat på en liten grupp värdar som behöver stöd eller som har nått en viss milstolpe – eller investeras i en ny produkt som gynnar alla.

  Exempel på potentiella program som kom upp under värdworkshoppar inkluderar:

  • Nödfonder för värdar i kristider
  • Investering i nya produkter för att stödja värdars framgång
  • En årlig utbetalning till en utvald grupp värdar som bidrar mest till att föra Airbnbs uppdrag framåt
  • Bidragsprogram för att stödja utbildningskostnader för värdar och deras familjer

  Detta program kommer att vara flexibelt och baserat på lärdomar från 2020 års Superhost-hjälpfond kommer värdar att ha möjlighet att påverka hur det investeras i vår community varje år som medel tas ut från den.

  Vi vill ha vägledning från värdrådet från starten, så vi kommer att träffa dem i slutet av året för att få deras syn på vårt tillvägagångssätt.

  Vem bestämmer hur pengarna ska användas?
  Vår avsikt är att skapa en varaktig donationsfond som kommer att gynna värdar och formas av värdars idéer och feedback. Även om Airbnb i slutändan är ensam beslutsfattare när det gäller hur medel ska fördelas, kommer vi att ta beslut efter råd och feedback från värdcommunityn.

  Värdrådet kommer att ha möten med Airbnbs chefer regelbundet för att utveckla idéer – inklusive officiella värdrådsforum för att lyfta fram idéer från värdcommunityn.

  Om företaget har sista ordet om vart pengarna tar vägen, är donationsfonden verkligen formad av värdar?
  Detta program kommer endast att bli framgångsrikt om värdar känner sig stärkta och stödda av det, vilket är anledningen till att vi ser det som en del av en större helhet. Vår avsikt är att skapa en uppsättning program som ger värdar en röst, en formell förslagsprocess och en meningsfull fond för att forma hur vi investerar i värdcommunityn över tid.

  Airbnb kommer att vara ensam beslutsfattare om alla investeringar, men förslagen vi finansierar kommer från, eller formas av, vår värdcommunity.

  Varför väntar ni tills donationsfonden uppnår ett värde av 1 miljard USD innan ni tar ut pengar från den?
  Donationsfonden är en långsiktig investering i våra värdar och är tänkt att existera så länge som Airbnb gör det. Vi vill att framgången ska kunna stödja inte bara värdar idag, utan även framtida värdar som blir medlemmar i Airbnbs community.

  Att inledningsvis låta fonden växa till 1 miljard USD kommer att ge oss fler möjligheter att dra nytta av den för nya förslag och program i framtiden, för att hjälpa till att säkerställa finansiering av värdars förslag under en längre tidsperiod.

  Vi kommer att hålla dig informerad om fondens värde regelbundet och innan vi når tröskelvärdet på 1 miljard USD kommer vi att fortsätta att samla in feedback och förslag från vår community och finansiera dem på samma sätt som vi gör idag.

  Vad händer om värdet av donationsfonden minskar eller aldrig uppnår 1 miljard USD?
  Vi hoppas att donationsfonden kommer att uppnå ett värde av 1 miljard USD, och vi kan komma att göra ytterligare bidrag i form av aktieposter upp till totalt 2 % av företagets värde till donationsfonden över tid.

  Under tiden kommer vi att fortsätta att investera i idéer och förslag från vår värdcommunity, precis som vi gör idag, med hjälp och inflytande från vårt värdråd.

  Vad är Airbnbs community-bidrag och hur fungerar de?
  Innan donationsfonden uppnår ett värde av 1 miljard USD planerar vi att dela ut 10 miljoner USD i bidrag varje år, direkt finansierade av Airbnb, för att stödja ideella organisationer eller initiativ i värdars lokalsamhällen. Värdrådet kommer att ha möjlighet att påverka vilka vi stöder baserat på värdars feedback.

  Hur utvecklade ni dessa initiativ?
  Vi utvecklade dessa initiativ med omfattande feedback från värdar. Genom en rad workshoppar och fokusgrupper med ett stort urval av värdar började vi samla feedback under 2019 och 2020. Den fullständiga omfattningen kommer att utformas i samarbete med värdar – vilket inte bara går hand i hand med vår vision, utan är ett direkt resultat av våra workshoppar med värdar under det senaste året.

  Airbnb
  30 okt. 2020
  Var detta till hjälp?