Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Gå till din kontrollpanel för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Bokningar som är berättigade enligt vår policy gällande förmildrande omständigheter kan avbokas före incheckning utan påföljder eller påverkan på din Superhost-status.

  Allmän info om att vara värd för ställen att bo på

  Vi uppmuntrar värdar att noga tänka över sitt ansvar. Värdskapet erbjuder rika upplevelser, men kräver en viss grad av hängivenhet. Utöver våra standarder för gästfrihet följer här några sätt att vara en ansvarsfull värd. *

  Trygghet

  Hur kan jag göra mitt boende tryggt för gäster?

  Förfaranden i nödsituationer

  Kontaktinfo:

  Ange lokala nödnummer och närmaste sjukhus. Se även till att tillhandahålla ett kontaktnummer till dig själv i en nödsituation, samt nummer till en reservkontakt, för gästers referens. Tydliggör också hur du kan kontaktas om gästen har frågor eller problem uppstår.

  Utrustning:

  Se till att en förbandslåda finns tillgänglig.

  Brandbekämpning:

  Se till att du har ett fungerande brandlarm och en kolmonoxidlarm och att ditt boende lever upp till gällande riktlinjer för trygghet i ditt område (t.ex. International Building Code). Se till att tillhandahålla en fungerade brandsläckare och genomför det underhåll som krävs.

  Utgångar:

  Se till att du har en tydligt markerad nödutgång vid brand och att en rekommenderad rutt vid utrymmning finns uppsatt hemma hos dig.

  Minimera risker

  Integritet:

  Var alltid uppmärksam på dina gästers integritet. Informera alltid om huruvida det finns kameror eller annan övervakningsutrustning inomhus, eller i närheten av ditt boende. Se till att du är medveten om, och följer, tillämpliga lagar på lokal-, delstatlig- och nationell nivå.

  Beläggning:

  Upprätta säkra begränsningar gällande antal gäster – din lokala myndighet kan ha riktlinjer för detta.

  Åtkomst:

  Gå igenom ditt boende och håll uppsikt efter ställen där gäster kan snubbla eller ramla och gör antingen något åt faran eller sätt upp en varning. Dölj eventuella exponerade ledningar. Se till att trappor är säkra och är försedda med räcken. Avlägsna eller lås in föremål som kan vara farliga för dina gäster.

  Barnsäkerhet:

  Se till att ditt boende är barnsäkert eller informera dina gäster om potentiella faror.

  Klimat:

  Se till att ditt boende är ordentligt ventilerat och att temperaturkontrollen är tydligt markerad och fungerar. Se till att gäster vet hur de på ett säkert sätt använder värmeelement.

  Grannar

  Hur kan jag se till att mina grannar inte blir störda?

  Regler i byggnaden:

  Se till att dina gäster är medvetna om vilka regler som gäller för gemensamma utrymmen i din byggnad. Du kan vilja meddela dina grannar om att du ska ha gäster och påminna gäster om att inte störa dina grannar (t.ex. knacka på deras dörrar eller ringa på för att bli insläppt i porten).

  Rökning:

  Om rökning inte är tillåtet föreslår vi att du sätter upp skyltar om detta för att påminna gäster. Om rökning däremot är tillåtet bör du se till att det finns askkoppar på lämpliga platser.

  Parkering:

  Se till att dina gäster informeras om vilka parkeringsregler som gäller för din byggnad och i grannskapet.

  Buller:

  Påminn gäster om att hålla ljudnivån nere. Du kanske vill överväga om du tillåter spädbarn, husdjur eller fester. Ta fram en policy om huruvida gäster får bjuda in utomstående och se till att dina gäster är medvetna om din "festpolicy".

  Husdjur:

  Om du tillåter husdjur, se till att gäster känner till lokala förhållanden och vad som gäller i parker (t.ex. att plocka upp efter din hund). Ha en reservplan om en gästs husdjur stör grannarna (t.ex. numret till ett närliggande husdjurshotell).

  Husregler:

  För att undvika överraskningar kan du vilja inkludera informationen ovan i dina husregler i din annonsprofil på Airbnb.

  Tillstånd

  Vem bör jag meddela att jag är värd på Airbnb?

  Kontrakt:

  Kontrollera reglerna i din hyresgäst- eller bostadsrättsförening för att se till att det inte finns något förbud mot andrahandsuthyrning – eller andra begränsningar gällande ditt värdskap. Läs ditt hyresavtal och kontrollera med din hyresvärd om nödvändigt. Du kan överväga att lägga in ett tillägg i ditt kontrakt som behandlar dessa frågor och beskriver ansvar och skyldigheter för alla parter.

  Rumskamrater:

  Om du har rumskamrater, överväg en skriftlig överenskommelse som beskriver hur ofta du planerar att vara värd, hur du ska säkerställa att gäster följer husregler, och om du ska dela med dig av inkomster om det verkar vettigt för dig.

  Grannar:

  Överväg om du ska informera dina grannar om dina planer på att vara värd, tillsammans med din plan för hur du ska säkerställa att dina gäster inte stör.

  Subventionerat boende:

  Om du bor i ett kommunalt eller subventionerat boende kan det finnas särskilda regler som gäller för dig. Den som är ansvarig för fastigheten kan svara på frågor angående detta.

  Allmänna bestämmelser

  Vilka lokala bestämmelser gäller för mig?

  Skatter:

  Se till att kolla upp lokala skatter eller krav på licens som kan vara tillämpliga. Detta kan inkludera sådant som hotellskatt eller skatt på logi för resande, moms eller inkomstskatt.

  Tillstånd och registrering:

  Se till att kolla upp regler gällande tillstånd, zonindelning, trygghet och hälsobestämmelser som kan gälla dig. De myndigheter som reglerar användningen och utvecklingen av fastigheter i ditt område kan ha användbar information om sådana regler.

  Hyreskontroll/stabilisering av hyror:

  Om du bor i ett subventionerat boende kan särskilda regler gälla för dig. Kontakta din hyresvärd eller dina lokala myndigheter för att få klarhet i saken.

  Försäkring

  Vilken försäkring kan jag behöva jag för att täcka mitt boende?

  Värdgaranti:

  Airbnb erbjuder dig vår värdgaranti, men observera att detta inte ersätter din hem- eller hyresförsäkring.

  Grundläggande täckning:

  Granska policyn för din hyres- eller hemförsäkring med ditt försäkringsbolag för att se till att du har tillräcklig täckning.

  Ansvar:

  Se till att du har tillräcklig ansvarstäckning samt skydd för din egendom.

  För mer information om hur Airbnb fungerar, besök våra vanliga frågor (FAQ).

  *Observera att Airbnb inte har någon kontroll över värdars beteende och avstår från allt ansvar. Om en värd inte uppfyller sitt ansvar kan det leda till att verksamheten blir tillfälligt avstängd eller tas bort från Airbnb-webbplatsen.

  Fick du den hjälp du behövde?
  Redo att börja som värd?
  Ta nästa steg mot att tjäna extra pengar med ditt boende.
  Få reda på mer