Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Så gör du

Airbnbs femstegsprocess för utökad rengöring

Femstegsprocessen för rengöring är en uppsättning rengöringsrutiner som alla värdar måste följa mellan gästvistelser, utöver lokala lagar och riktlinjer.

Detaljer om det bästa sättet att rengöra finns i Airbnbs rengöringshandbok, som innehåller omfattande checklistor för rengöring.

Du kan också hitta handboken tillsammans med tips, videoklipp och mer genom att besöka Insikter > Rengöring från ditt värdkonto i en webbläsare.

Steg 1: Förbered

Korrekta förberedelser kan hjälpa dig och ditt team att rengöra både effektivare och säkrare. Se till att du gör följande:

 • Ventilera boendet före och under rengöring, om möjligt
 • Använd desinfektionsmedel som godkänts av dina lokala tillsynsmyndigheter för användning mot COVID-19
 • Läs alltid anvisningarna och varningarna på dina rengöringsprodukter noggrant
 • Tvätta eller desinficera händerna

Steg 2: Städa

Rengöring innebär att avlägsna damm och smuts från ytor, som golv och bänkskivor. Se till att du gör följande:

 • Sopa, dammsuga, damma och/eller moppa utrymmen innan du sanerar
 • Diska och tvätta i så hög temperatur som möjligt
 • Torka av hårda ytor med rengöringsmedel och vatten

Steg 3: Sanera

Sanering är när du använder kemikalier för att minska bakterier på ytor som dörrhandtag och TV-fjärrkontroller. Se till att:

 • Spreja ytor som vidrörs ofta i varje rum med en godkänd desinfektionssprej
 • Låta desinfektionsmedlet ligga kvar under den tid som anges på produktetiketten
 • Låta ytan lufttorka

Steg 4: Kontrollera

När du är klar med saneringen är det en bra idé att se till att du inte har missat något. Se till att:

 • Referera till bästa praxis i checklistan för varje rum i din handbok för att se till att du inte har missat något
 • Dela bästa praxis med ditt värdteam och din städpersonal

Steg 5: Återställ

För att förhindra korskontaminering är det viktigt att slutföra rengöring och sanering av ett rum innan du återplacerar/ersätter föremål för nästa gäst:

 • Tvätta händerna innan du ersätter/fyller på gästförnödenheter, sängkläder och rengöringsutrustning
 • Kassera eller tvätta rengöringsartiklar och skyddsutrustning på ett säkert sätt
 • Gå inte in i ett rum igen när det väl har sanerats
 • Rengör din utrustning mellan varje bokning

Obligatoriskt för alla värdar

Värdar som inte godkänner våra säkerhetsrutiner för COVID-19, inklusive femstegsprocessen för utökad rengöring, kommer inte att tillåtas att vara värdar.

Dessa rutiner kräver också användning av munskydd och social distansering när så fastställs av lokala lagar eller riktlinjer.

Värdar som upprepade gånger, eller på ett allvarligt sätt, bryter mot rengöringsstandarder kan bli föremål för varningar, tillfälliga avstängningar och kan i vissa fall få sina konton borttagna från Airbnb.

Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem