En säkrare återgång till resande

Håll dig uppdaterad med de senaste tipsen om hur du hanterar resor under
COVID-19 och i framtiden.

Säkerhet är ett delat ansvar

Vi ber Airbnbs community att följa våra uppdaterade hälso- och säkerhetsrutiner gällande COVID-19.

Bära munskydd

Gäster och värdar måste följa lokala lagar och riktlinjer gällande användning av munskydd när de interagerar.

Social distansering

När lokala lagar eller riktlinjer kräver det måste värdar och gäster godkänna att hålla ett avstånd på två meter (sex fot) från varandra.

Utökad rengöring

Värdar måste följa vår expertstödda femstegsprocess för utökad rengöring.

Förhöjda standarder för varje vistelse

Vår expertstödda femstegsprocess för utökad rengöring sträcker sig bortom grundläggande rengöring och är ett viktigt steg som värdar kan vidta för att hjälpa till att säkerställa tryggheten inom vår community.

Privat utrymme, långt från folkmassorna

Hela boenden. Incheckningar utan personkontakt. Stora utomhusutrymmen. Rum att andas. Hitta boenden med de bekvämligheter som betyder mest för dig.

Svar på dina frågor

Vem måste följa de nya riktlinjerna för säkerhet och rengöring?

Alla värdar måste följa våra säkerhets- och rengöringsrutiner gällande COVID-19. Läs mer om Airbnbs utökade rengöring.

När lokala lagar eller riktlinjer kräver det måste alla värdar och gäster även använda munskydd eller ansiktsskydd vid interaktion med andra och hålla ett avstånd på två meter (sex fot) från varandra. Vi rekommenderar naturligtvis även att du inte är värd eller reser om du har exponerats för eller uppvisar symtom på COVID-19. Granska våra hälso- och säkerhetskrav för vistelser.

Du kan alltid ta kontakt med en värd via Airbnb-appen om du har specifika frågor om hens hälso- och säkerhetsrutiner.

Hur ändrar eller avbokar jag en befintlig bokning?

Om du behöver ändra eller avboka din bokning kan du besöka sektionen Resor på Airbnbs webbplats eller i appen för att få mer information om dina aktuella avbokningsalternativ. Vi har skapat denna resurs för att hjälpa gäster att sätta sig in i avbokningsprocesser och -policyer.

Dessutom kan gäster som inte kan resa på grund av att de är sjuka i COVID-19 vara berättigade att avboka sin bokning och få en fullständig återbetalning genom att kontakta kundtjänst. Läs mer om vår policy gällande förmildrande omständigheter.

Vilka policyer för COVID-19 har skapats för Airbnb-upplevelser?

Airbnb-upplevelser återupptas i länder där relevanta myndighetsregler tillåter det. Gäster och värdar förväntas följa specifika säkerhetsrutiner för upplevelser på plats, inklusive social distansering och användande av munskydd när lokala lagar eller riktlinjer kräver det. Och naturligtvis ska du stanna hemma om du har exponerats för COVID-19 eller känner dig sjuk. Läs mer om våra riktlinjer för hälsa och säkerhet för upplevelser.

Om du hellre vill delta i upplevelsen med endast din grupp kan du överväga att göra en privat bokning. Om du känner dig obekväm med att samlas i grupper eller om upplevelser på plats ännu inte har återupptagits på din marknad kan du kolla in våra upplevelser över webben.

Vilka typer av flexibla bokningsalternativ finns tillgängliga på Airbnb?

Avbokningspolicyer anges av värdar och varierar mellan boenden. Du kan hitta information om varje boendes avbokningspolicy på annonsens förstasida. Vi har lagt till ett nytt sökfilter för att göra det enklare för dig att hitta boenden med flexibla avbokningspolicyer. Läs mer om det nya filtret.

Andra resurser

Policy gällande förmildrande omständigheter

Avbokningspolicyer

Värdresurser